Trắc nghiệm bài Lính đảo hát tình ca trên đảo - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của bài thơ "Lính đảo hát tình ca trên đảo" là ai?

 • A

  Trần Đăng Khoa.

 • B

  Nguyễn Đình Thi.

 • C

  Nguyễn Khoa Điềm.

 • D

  Tố Hữu.

Câu 2 :

Bài thơ được sáng tác vào năm bao nhiêu?

 • A

  1980

 • B

  1981

 • C

  1982

 • D

  1983

Câu 3 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Trần Đăng Khoa?

 • A

  Từ nhỏ, ông đã được nhiều người cho là thần đồng thơ văn. Lên 10 tuổi, ông đã có thơ được đăng báo.

 • B

  Ông là một nhà thơ, nhà báo, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ quân đội, Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam

 • C

  Hiện nay, ông giữ chức Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, Phó chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội

 • D

  Ông ba lần được tặng giải thưởng thơ của báo Thiếu niên Tiền Phong (các năm 1968, 1969, 1971), Giải nhất báo Văn nghệ (1982) và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (năm 2001)

Câu 4 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của nhà thơ Trần Đăng Khoa?

 • A

  Hạt gạo làng ta

 • B

  Mẹ ốm

 • C

  Cây dừa

 • D

  Tiếng gà trưa

Câu 5 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về bài thơ "Lính đảo hát tình ca trên đảo"?

 • A

  Bài thơ viết về những người lính trên quần đảo Trường Sa vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

 • B

  Sáng tác năm 1982.

 • C

  Nội dung nói về cuộc sống còn thiếu thốn về vật chất nhưng lại giàu tình cảm của người lính đảo.

 • D

  Thể hiện tình yêu cuộc sống, tình yêu nước chứa chan của người lính đảo.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của bài thơ "Lính đảo hát tình ca trên đảo" là ai?

 • A

  Trần Đăng Khoa.

 • B

  Nguyễn Đình Thi.

 • C

  Nguyễn Khoa Điềm.

 • D

  Tố Hữu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của bài thơ là Trần Đăng Khoa.

Câu 2 :

Bài thơ được sáng tác vào năm bao nhiêu?

 • A

  1980

 • B

  1981

 • C

  1982

 • D

  1983

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại năm sáng tác của bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác năm 1982.

Câu 3 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Trần Đăng Khoa?

 • A

  Từ nhỏ, ông đã được nhiều người cho là thần đồng thơ văn. Lên 10 tuổi, ông đã có thơ được đăng báo.

 • B

  Ông là một nhà thơ, nhà báo, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ quân đội, Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam

 • C

  Hiện nay, ông giữ chức Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, Phó chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội

 • D

  Ông ba lần được tặng giải thưởng thơ của báo Thiếu niên Tiền Phong (các năm 1968, 1969, 1971), Giải nhất báo Văn nghệ (1982) và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (năm 2001)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác giả Trần Đăng Khoa.

Lời giải chi tiết :

Ý A là ý không đúng: Lên 8 tuổi, Trần Đăng Khoa đã có thơ được đăng báo.

Câu 4 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của nhà thơ Trần Đăng Khoa?

 • A

  Hạt gạo làng ta

 • B

  Mẹ ốm

 • C

  Cây dừa

 • D

  Tiếng gà trưa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Nhớ lại những sáng tác nổi tiếng của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

- Phương pháp loại trừ.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không phải của nhà thơ Trần Đăng Khoa là Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh).

Câu 5 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về bài thơ "Lính đảo hát tình ca trên đảo"?

 • A

  Bài thơ viết về những người lính trên quần đảo Trường Sa vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

 • B

  Sáng tác năm 1982.

 • C

  Nội dung nói về cuộc sống còn thiếu thốn về vật chất nhưng lại giàu tình cảm của người lính đảo.

 • D

  Thể hiện tình yêu cuộc sống, tình yêu nước chứa chan của người lính đảo.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về bài thơ Lính đảo hát tình ca trên đảo.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý A: Bài thơ viết về những người lính trên quần đảo Trường Sa vào đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

close