Trắc nghiệm bài Đất nước - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của bài Đất nước là ai?

 • A

  Trần Đăng Khoa.

 • B

  Nguyễn Đình Thi.

 • C

  Tế Hanh.

 • D

  Xuân Diệu.

Câu 2 :

Tác giả Nguyễn Đình Thi quê ở đâu?

 • A

  Nghệ An.

 • B

  Thanh Hóa.

 • C

  Hà Nội.

 • D

  Nam Định.

Câu 3 :

Ngoài là một nhà thơ, Nguyễn Đình Thi còn là?

 • A

  Nhà văn, nhà phê bình văn học, nhạc sĩ.

 • B

  Nhà văn, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ.

 • C

  Nhà văn, nhà khảo cổ, nhạc sĩ.

 • D

  Nhà văn, nhà phê bình, nhà nghiên cứu.

Câu 4 :

Bài thơ "Đất nước" được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Tập Đất nước.

 • B

  Tập Mây đầu ô.

 • C

  Tập Trường ca mặt đường khát vọng.

 • D

  Tập Người chiến sĩ.

Câu 5 :

Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thơ lục bát.

 • B

  Thơ tám chữ.

 • C

  Thơ tự do.

 • D

  Thơ bảy chữ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của bài Đất nước là ai?

 • A

  Trần Đăng Khoa.

 • B

  Nguyễn Đình Thi.

 • C

  Tế Hanh.

 • D

  Xuân Diệu.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả của bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của bài thơ là Nguyễn Đình Thi.

Câu 2 :

Tác giả Nguyễn Đình Thi quê ở đâu?

 • A

  Nghệ An.

 • B

  Thanh Hóa.

 • C

  Hà Nội.

 • D

  Nam Định.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác giả Nguyễn Đình Thi.

Lời giải chi tiết :

Tác giả Nguyễn Đình Thi quê ở Hà Nội.

Câu 3 :

Ngoài là một nhà thơ, Nguyễn Đình Thi còn là?

 • A

  Nhà văn, nhà phê bình văn học, nhạc sĩ.

 • B

  Nhà văn, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ.

 • C

  Nhà văn, nhà khảo cổ, nhạc sĩ.

 • D

  Nhà văn, nhà phê bình, nhà nghiên cứu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác giả.

Lời giải chi tiết :

Ngoài là một nhà thơ, Nguyễn Đình Thi còn là một nhà văn, nhà phê bình văn học và nhạc sĩ.

Câu 4 :

Bài thơ "Đất nước" được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Tập Đất nước.

 • B

  Tập Mây đầu ô.

 • C

  Tập Trường ca mặt đường khát vọng.

 • D

  Tập Người chiến sĩ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ trích trong tập Người chiến sĩ.

Câu 5 :

Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thơ lục bát.

 • B

  Thơ tám chữ.

 • C

  Thơ tự do.

 • D

  Thơ bảy chữ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào số chữ trong câu, vần, nhịp.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được viết theo thể thơ tự do.

close