Trắc nghiệm bài Hê-ra-clet đi tìm táo vàng - Phân tích Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Khu vườn có cây táo vàng có điểm đặc biệt gì?

 • A

  Khu vườn trồng táo là của thần Hê – ra là một khu vườn rất thâm nghiêm, và gần nơi thần Át–lát đang đội trời.

 • B

  Có rồng trăm đầu, không bao giờ ngủ La-đông canh giữ.

 • C

  Được 3 chị em tiên nữ Chiều Hôm Ê-xpê-rít trông coi

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 2 :

Cuộc giao đấu giữa Hê-ra-clet với Ăng-tê là một cuộc chiến như thế nào?

 • A

  Quyết liệt, logic và lôi cuốn

 • B

  Bạo lực, kinh hãi

 • C

  Nhẹ nhàng, không có đổ máu, sát sinh

 • D

  Âm thầm, chiến tranh lạnh

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình ảnh Prô-mê-tê bị xiềng là ý nghĩa cho một sức mạnh, niềm tin, hiên ngang của người anh hùng, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Cuộc đấu trí giữa Hê-ra-clet và thần Át-lát có ý nghĩa gì?

 • A

  Làm nổi bật sự nhanh nhẹn trong tư duy của Hê-ra-clet

 • B

  Gián tiếp nói lên mong muốn thầm kín của Át-lát

 • C

  So tài giữa hai nhân vật

 • D

  Đáp án A và B

Câu 5 :

Ý nghĩa các chi tiết hoang đường, tưởng tượng trong đoạn trích là gì?

 • A

  Làm câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn

 • B

  Tăng thêm sức mạnh của nhân vật đồng thời tăng tính thử thách cho người anh hùng

 • C

  Tô đậm thêm chiến công vẻ vang của người anh hùng Hê-ra-clét

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Nhân vật Hê-ra-clet trong đoạn trích là người như thế nào?

 • A

  Có trí tuệ thông minh, năng lực phi thường

 • B

  Có ý chí, nghị lực

 • C

  Có trái tim nhân hậu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Đoạn trích phản ánh nhận thức và cách lý giải của con người thời cổ đại về điều gì?

 • A

  Nguồn gốc của loài người

 • B

  Nguồn gốc của lửa

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ý kiến cho rằng câu chuyện Hê-ra-clet đi tìm táo vàng vẫn còn sức hấp dẫn cho tới ngày nay đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khu vườn có cây táo vàng có điểm đặc biệt gì?

 • A

  Khu vườn trồng táo là của thần Hê – ra là một khu vườn rất thâm nghiêm, và gần nơi thần Át–lát đang đội trời.

 • B

  Có rồng trăm đầu, không bao giờ ngủ La-đông canh giữ.

 • C

  Được 3 chị em tiên nữ Chiều Hôm Ê-xpê-rít trông coi

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

- Khu vườn trồng táo là của thần Hê – ra là một khu vườn rất thâm nghiêm, và gần nơi thần Át–lát đang đội trời.

- Có rồng trăm đầu, không bao giờ ngủ La-đông canh giữ.

- Được 3 chị em tiên nữ Chiều Hôm Ê-xpê-rít trông coi

Câu 2 :

Cuộc giao đấu giữa Hê-ra-clet với Ăng-tê là một cuộc chiến như thế nào?

 • A

  Quyết liệt, logic và lôi cuốn

 • B

  Bạo lực, kinh hãi

 • C

  Nhẹ nhàng, không có đổ máu, sát sinh

 • D

  Âm thầm, chiến tranh lạnh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Cuộc giao đấu giữa Hê-ra-clet với Ăng-tê là một cuộc chiến quyết liệt, logic và lôi cuốn

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình ảnh Prô-mê-tê bị xiềng là ý nghĩa cho một sức mạnh, niềm tin, hiên ngang của người anh hùng, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

 Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Hình ảnh Prô-mê-tê bị xiềng cho ta thấy được một sức mạnh, một sự hiên ngang, một niềm tin, một ý chí chiến đấu không đầu hàng của người anh hùng Prômêtê dẫu bị xiềng xích bị diều hâu hằng ngày đến moi gan, chịu bao nhiêu là cực hình của Dớt nhưng vẫn không chịu khuất phục trước sức mạnh đầy đe dọa đó.

Câu 4 :

Cuộc đấu trí giữa Hê-ra-clet và thần Át-lát có ý nghĩa gì?

 • A

  Làm nổi bật sự nhanh nhẹn trong tư duy của Hê-ra-clet

 • B

  Gián tiếp nói lên mong muốn thầm kín của Át-lát

 • C

  So tài giữa hai nhân vật

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Cuộc đấu trí giữa Hê-ra-clét và thần Át-lát không đơn thuần là cuộc đấu trí mà nó còn làm nổi bật lên sự nhanh nhẹn trong tư duy của Hê-ra-clét và gián tiếp nói ra mong muốn thầm kín của Át-lát.

Câu 5 :

Ý nghĩa các chi tiết hoang đường, tưởng tượng trong đoạn trích là gì?

 • A

  Làm câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn

 • B

  Tăng thêm sức mạnh của nhân vật đồng thời tăng tính thử thách cho người anh hùng

 • C

  Tô đậm thêm chiến công vẻ vang của người anh hùng Hê-ra-clét

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa các chi tiết hoang đường, tưởng tượng trong đoạn trích là: làm cho câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn; tăng thêm sức mạnh của nhân vật đồng thời tăng tính thử thách cho người anh hùng, từ đó góp phần tô đậm thêm chiến công vẻ vang của người anh hùng Hê-ra-clét

Câu 6 :

Nhân vật Hê-ra-clet trong đoạn trích là người như thế nào?

 • A

  Có trí tuệ thông minh, năng lực phi thường

 • B

  Có ý chí, nghị lực

 • C

  Có trái tim nhân hậu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Hê-ra-clet là người anh hùng có trí tuệ thông minh, năng lực phi thường, người có ý chí, nghị lực và có trái tim nhân hậu.

Câu 7 :

Đoạn trích phản ánh nhận thức và cách lý giải của con người thời cổ đại về điều gì?

 • A

  Nguồn gốc của loài người

 • B

  Nguồn gốc của lửa

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Thông qua nhân vật Prô-mê-tê, đoạn trích trên phản ánh nhận thức và cách lí giải của con người thời cổ đại về: Nguồn gốc của loài người, nguồn gốc của lửa, tất cả đều được lí giải bằng những tư duy hồn nhiên và ngây thơ.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ý kiến cho rằng câu chuyện Hê-ra-clet đi tìm táo vàng vẫn còn sức hấp dẫn cho tới ngày nay đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Ngày nay, câu chuyện Hê-ra-clét đi tìm táo vàng vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt bởi diễn biến thần kì trong từng thử thách dành cho nhân vật, bên cạnh đó còn có những yếu tố kì ảo đậm nét. Và tất cả chúng đều khắc họa hình ảnh nhân vật người anh hùng với sự hội tự của sự dũng cảm, kiên trì, quyết tâm, thông minh và trái tim nhân hậu.

close