Trắc nghiệm bài Tự tình - Phân tích Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Thời gian và không gian được gợi ra ở hai câu đề như thế nào?

 • A

  Thời gian đêm khuya, không gian trống trải, mênh mông, văng vẳng tiếng trống cầm canh

 • B

  Thời gian chiều tối, không gian trống trải, mênh mông, văng vẳng tiếng trống cầm canh

 • C

  Thời gian đêm khuya, không gian trống trải, mênh mông, văng vẳng tiếng trống thu không

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về câu thơ mở đầu của bài thơ Tự tình, đúng hay sai?

Câu thơ mở đầu đã gợi buồn, cái buồn gợi ra từ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng trống không gần (văng vẳng) mà vẫn nghe thấy cái nhịp vội vàng, gấp gáp, ấy là vì tiếng trống gợi bước đi của thời gian, gợi sự tàn phá và nó là tiếng trống được cảm nhận bằng tâm trạng.

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “hồng nhan” trong bài thơ chỉ người phụ nữ đẹp, được hưởng hạnh phúc trong nhung lụa, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  Đảo ngữ

 • B

  Nhân hóa

 • C

  So sánh

 • D

  Hoán dụ

Câu 5 :

Từ “trơ” trong câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” thể hiện:

 • A

  Bản lĩnh của nhân vật trữ tình

 • B

  Sự thách thức của nhân vật trữ tình

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6 :

Đáp án nào không thể hiện nội dung đúng của hai câu thực trong bài thơ Tự tình?

 • A

  Cảnh tình Xuân Hương thể hiện qua hình tượng chứa đựng hai lần bi kịch: Trăng sắp tàn (bóng xế) mà vẫn “khuyết chưa tròn”

 • B

  Với Xuân Hương, tuổi xuân đã qua đi mà nhân duyên không trọn vẹn

 • C

  Vòng luẩn quẩn, bế tắc, tình duyên trở thành trò đùa của tạo hóa

 • D

  Xuân Hương hai lần làm lẽ

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình tượng thiên nhiên trong hai câu luận dường như cũng mang cả nỗi niềm phẫn uất của con người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Hai câu luận trong bài thơ Tự tình II sử dụng biện pháp nghệ thuật đặc sắc gì?

 • A

  Đảo ngữ

 • B

  Đảo ngữ kết hợp với động từ mạnh

 • C

  So sánh

 • D

  Hoán dụ

Câu 9 :

Hai câu thơ nào sau đây bộc lộ một sức sống mãnh liệt, cố vươn lên để thoát khỏi số phận ngay cả trong tình huống buồn đau nhất?

 • A

  Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn/Trơ cái hồng nhan với nước non

 • B

  Chén rượu hương đưa say lại tỉnh/Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

 • C

  Xiên ngang mặt đất, mây từng đám/ Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn

 • D

  Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại/ Mảnh tình san sẻ tí con con

Câu 10 :

Từ “xuân” trong câu thơ “Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại” được hiểu là?

 • A

  Mùa xuân của thiên nhiên

 • B

  Tuổi xuân của người con gái

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thời gian và không gian được gợi ra ở hai câu đề như thế nào?

 • A

  Thời gian đêm khuya, không gian trống trải, mênh mông, văng vẳng tiếng trống cầm canh

 • B

  Thời gian chiều tối, không gian trống trải, mênh mông, văng vẳng tiếng trống cầm canh

 • C

  Thời gian đêm khuya, không gian trống trải, mênh mông, văng vẳng tiếng trống thu không

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Thời gian: đêm khuya

Không gian: trống trải, mênh mông, văng vẳng tiếng trống cầm canh

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về câu thơ mở đầu của bài thơ Tự tình, đúng hay sai?

Câu thơ mở đầu đã gợi buồn, cái buồn gợi ra từ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng trống không gần (văng vẳng) mà vẫn nghe thấy cái nhịp vội vàng, gấp gáp, ấy là vì tiếng trống gợi bước đi của thời gian, gợi sự tàn phá và nó là tiếng trống được cảm nhận bằng tâm trạng.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Câu thơ mở đầu đã gợi buồn, cái buồn gợi ra từ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng trống không gần (văng vẳng) mà vẫn nghe thấy cái nhịp vội vàng, gấp gáp, ấy là vì tiếng trống gợi bước đi của thời gian, gợi sự tàn phá và nó là tiếng trống được cảm nhận bằng tâm trạng.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “hồng nhan” trong bài thơ chỉ người phụ nữ đẹp, được hưởng hạnh phúc trong nhung lụa, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Sai

- “Hồng nhan” theo Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh nghĩa là “má hồng - người con gái đẹp”. Nhưng trong văn học Việt Nam từ thế kỉ XVIII – đều thế kỉ XIX, “hồng nhan thường đi với bạc mệnh – “hồng nhan bạc mệnh” để nói về sự bất hạnh của những phụ nữ tài sắc trong xã hội phong kiến bất công.

Trong bài Tự tình của Hồ Xuân Hương, từ “hồng nhan” còn gợi ra sự bạc phận của chủ thể trữ tình. Nó diễn tả nỗi niềm chua xót, cay đắng, than thân trách phận của người phụ nữ tài sắc Hồ Xuân Hương phải nhận những mối tình tầm thường, không xứng đáng.

Câu 4 :

Câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  Đảo ngữ

 • B

  Nhân hóa

 • C

  So sánh

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” sử dụng biện pháp nghệ thuật đảo ngữ như cố tình khoét sâu thêm vào cái sự bẽ bàng của tâm trạng

Câu 5 :

Từ “trơ” trong câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” thể hiện:

 • A

  Bản lĩnh của nhân vật trữ tình

 • B

  Sự thách thức của nhân vật trữ tình

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu thơ không hẳn chỉ có nỗi đau, mà còn thể hiện bản lĩnh của nhân vật trữ tình. Bản lĩnh ấy thể hiện ngay trong chữ “trơ” như là một sự thách thức vậy.  Từ “trơ” kết hợp với “nước non” thể hiện sự bền gan, sự thách đố.

Câu 6 :

Đáp án nào không thể hiện nội dung đúng của hai câu thực trong bài thơ Tự tình?

 • A

  Cảnh tình Xuân Hương thể hiện qua hình tượng chứa đựng hai lần bi kịch: Trăng sắp tàn (bóng xế) mà vẫn “khuyết chưa tròn”

 • B

  Với Xuân Hương, tuổi xuân đã qua đi mà nhân duyên không trọn vẹn

 • C

  Vòng luẩn quẩn, bế tắc, tình duyên trở thành trò đùa của tạo hóa

 • D

  Xuân Hương hai lần làm lẽ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Hai câu thực trong bài thơ Tự tình không thể hiện nội dung Xuân Hương hai lần làm lẽ

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình tượng thiên nhiên trong hai câu luận dường như cũng mang cả nỗi niềm phẫn uất của con người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn”

Hình tượng thiên nhiên trong hai câu luận dường như cũng mang cả nỗi niềm phẫn uất của con người. Những sinh vật nhỏ bé như đám rêu kia mà vẫn không chịu phận nhỏ bé, hèn mọn, không chịu yếu mềm. Tất cả như đang muốn bứt thoát hẳn lên: rêu phải mọc “xiên ngang mặt đất”, đá đã rắn chắc lại phải rắn chắc hơn, lại phải nhọn hoắt để “đâm toạc chân mây”.

=> Sự phản kháng.

Câu 8 :

Hai câu luận trong bài thơ Tự tình II sử dụng biện pháp nghệ thuật đặc sắc gì?

 • A

  Đảo ngữ

 • B

  Đảo ngữ kết hợp với động từ mạnh

 • C

  So sánh

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật đảo ngữ kết hợp với việc sử dụng các động từ mạnh (xiên, đâm) đã làm nổi bật sự phẫn uất của đá, của rêu cũng là sự phẫn uất của tâm trạng con người. Đá, rêu như đang oán hờn, như đang phản kháng mãnh liệt với tạp hóa.

Câu 9 :

Hai câu thơ nào sau đây bộc lộ một sức sống mãnh liệt, cố vươn lên để thoát khỏi số phận ngay cả trong tình huống buồn đau nhất?

 • A

  Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn/Trơ cái hồng nhan với nước non

 • B

  Chén rượu hương đưa say lại tỉnh/Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

 • C

  Xiên ngang mặt đất, mây từng đám/ Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn

 • D

  Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại/ Mảnh tình san sẻ tí con con

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Hai câu luận bộc lộ một sức sống mãnh liệt, cố vươn lên để thoát khỏi số phận ngay cả trong tình huống buồn đau nhất:

“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.”

Câu 10 :

Từ “xuân” trong câu thơ “Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại” được hiểu là?

 • A

  Mùa xuân của thiên nhiên

 • B

  Tuổi xuân của người con gái

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Từ “xuân” vừa chỉ mùa xuân, vừa được dùng với nghĩa tuổi xuân. Với thiên nhiên, xuân đi rổi xuân lại nhưng với con người, tuổi xuân đã qua không bao giờ trở lại. Đó chính là cái gốc sâu xa của sự chán ngán.

close