Trắc nghiệm bài Tự tình - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

Hai câu thơ trên là?

 • A

  Hai câu thực

 • B

  Hai câu đề

 • C

  Hai câu luận

 • D

  Hai câu kết

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Tự tình được trích từ tập Lưu Hương kí, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Tự tình II thuộc thể thơ nào sau đây?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Cổ phong

 • D

  Thất ngôn trường thiên

Câu 4 :

Nội dung chính của 4 câu thơ sau:

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

 • A

  Thể hiện nỗi lòng cô đơn, buồn tủi, khát vọng hạnh phúc

 • B

  Quy luật khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5 :

Đáp án nào dưới đây không thể hiện nội dung đúng về Tự tình?

 • A

  Thể hiện tâm trạng, thái độ của Xuân Hương vừa đau buồn, vừa phẫn uất trước duyên phận, gắng gượng vươn lên nhưng vẫn rơi vào bi kịch

 • B

  Người phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc, muốn cưỡng lại sự nghiệt ngã do con người tạo ra

 • C

  Sự cam chịu cuộc sống, kiếp lẽ mọn của Hồ Xuân Hương

 • D

  Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương

Câu 6 :

Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Tự tình II?

 • A

  Kết cấu bài thơ phù hợp với tâm trạng của chủ thể trữ tình

 • B

  Thủ pháp nghệ thuật phóng đại được sử dụng hiệu quả

 • C

  Nhiều hình ảnh ước lệ

 • D

  Ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

Hai câu thơ trên là?

 • A

  Hai câu thực

 • B

  Hai câu đề

 • C

  Hai câu luận

 • D

  Hai câu kết

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ trên là hai câu thực

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Tự tình được trích từ tập Lưu Hương kí, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Sai

Bài thơ nằm trong tập thơ Tự tình gồm 3 bài thơ của Hồ Xuân Hương

Câu 3 :

Tự tình II thuộc thể thơ nào sau đây?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Cổ phong

 • D

  Thất ngôn trường thiên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Tự tình II thuộc thể thơ thất ngôn bát cú

Câu 4 :

Nội dung chính của 4 câu thơ sau:

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

 • A

  Thể hiện nỗi lòng cô đơn, buồn tủi, khát vọng hạnh phúc

 • B

  Quy luật khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

4 câu thơ thể hiện nỗi lòng cô đơn, buồn tủi, khát vọng hạnh phúc của nhân vật trữ tình

Câu 5 :

Đáp án nào dưới đây không thể hiện nội dung đúng về Tự tình?

 • A

  Thể hiện tâm trạng, thái độ của Xuân Hương vừa đau buồn, vừa phẫn uất trước duyên phận, gắng gượng vươn lên nhưng vẫn rơi vào bi kịch

 • B

  Người phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc, muốn cưỡng lại sự nghiệt ngã do con người tạo ra

 • C

  Sự cam chịu cuộc sống, kiếp lẽ mọn của Hồ Xuân Hương

 • D

  Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Tự tình không thể hiện sự cam chịu cuộc sống, kiếp lẽ mọn của Hồ Xuân Hương

Câu 6 :

Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Tự tình II?

 • A

  Kết cấu bài thơ phù hợp với tâm trạng của chủ thể trữ tình

 • B

  Thủ pháp nghệ thuật phóng đại được sử dụng hiệu quả

 • C

  Nhiều hình ảnh ước lệ

 • D

  Ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

 Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Tự tình II: ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc

close