Trắc nghiệm bài Chiến thắng Mtao Mxây - Phân tích Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Trong đoạn 1, màu sắc và văn hóa Tây Nguyên thể hiện qua những yếu tố nào?

 • A

  Nhà Mtao Mxây đầu sàn hiên đẽo hình Mặt Trăng

 • B

  Đầu cầu thang đẽo hình chim ngói

 • C

  Cầu thang rộng một lá chiếu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 2 :

Ngoại hình của Đăm Săn được miêu tả qua những chi tiết nào?

 • A

  Trông dữ tợn như một vị thần

 • B

  Đóng một cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái áo dày nút

 • C

  Dáng tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :

Đoạn văn miêu tả cảnh Đăm Săn múa khiên có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  So sánh, nhân hóa

 • B

  So sánh, nói quá

 • C

  Nói quá, nhân hóa

 • D

  So sánh, ẩn dụ

Câu 4 :

Ông Trời đã giúp đỡ Đăm Săn như thế nào?

 • A

  Trong mộng. ông Trời mách Đăm Săn lấy một cái chày mòn ném vào vành tai Mtao Mxây

 • B

  Phái một đoàn quân xuống giúp Đăm Săn đánh Mtao Mxây

 • C

  Chỉ cho Đăm Săn đâu là nơi Hơ Nhị bị giam giữ

 • D

  Cho Đăm Săn có sức mạnh phi thường

Câu 5 :

Tình cảm của cộng đồng và dân làng đối với Đăm Săn là tình cảm như thế nào?

 • A

  Yêu quý, thân thiết

 • B

  Tự hào, kính trọng, phục tùng, ủng hộ

 • C

  Thích thú, vui vẻ

 • D

  Tình cảm thân thiết như anh em bằng hữu

Câu 6 :

Không khí ăn mừng của dân làng đối với chiến thắng của Đăm Săn là không khí như thế nào?

 • A

  Tưng bừng, náo nhiệt, vạn vật cũng như hòa vui cùng chiến thắng

 • B

  Rộn rã, háo hức như trẩy hội

 • C

  Khẩn trương, hối hả

 • D

  Căng thẳng, quyết liệt

Câu 7 :

Những chi tiết thần kì trong văn bản là?

 • A

  Một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô, Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây

 • B

  Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc. Chòi lẫm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi. Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng đĩa khiên đồng

 • C

  Khi chàng múa trên cao, vang lên tiếng đĩa khiên kênh. Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Đoạn trích phản ánh và ca ngợi điều gì?

 • A

  Vẻ đẹp và hình tượng người anh hùng Đăm Săn - biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của dân tộc Ê-đê xưa

 • B

  Tô đậm vẻ đẹp, sức mạnh mang tầm vóc sử thi hoành tráng của hình tượng nhân vật người anh hùng Đăm Săn trong chiến công lẫy lừng

 • C

  Thể hiện lý tưởng, khát vọng của cộng đồng

 • D

  Tất cả những điều trên

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Điều được phản ánh trong đoạn trích vẫn còn giá trị ý nghĩa cho đến ngày nay, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong đoạn 1, màu sắc và văn hóa Tây Nguyên thể hiện qua những yếu tố nào?

 • A

  Nhà Mtao Mxây đầu sàn hiên đẽo hình Mặt Trăng

 • B

  Đầu cầu thang đẽo hình chim ngói

 • C

  Cầu thang rộng một lá chiếu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn 1, màu sắc và văn hóa Tây Nguyên thể hiện qua ngôi nhà rất đẹp của tù trưởng Mtao Mxây:

- Nhà Mtao Mxây đầu sàn hiên đẽo hình Mặt Trăng

- Đầu cầu thang đẽo hình chim ngói

- Cầu thang rộng một lá chiếu

Câu 2 :

Ngoại hình của Đăm Săn được miêu tả qua những chi tiết nào?

 • A

  Trông dữ tợn như một vị thần

 • B

  Đóng một cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái áo dày nút

 • C

  Dáng tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Ngoại hình của Đăm Săn được miêu tả qua những chi tiết: Trông dữ tợn như một vị thần, đóng một cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái áo dày nút, dáng tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo, Khiên hắn tròn như đầu cú, gươm óng ánh như cái cầu vồng

Câu 3 :

Đoạn văn miêu tả cảnh Đăm Săn múa khiên có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  So sánh, nhân hóa

 • B

  So sánh, nói quá

 • C

  Nói quá, nhân hóa

 • D

  So sánh, ẩn dụ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn miêu tả cảnh Đăm Săn múa khiên có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nói quá

Câu 4 :

Ông Trời đã giúp đỡ Đăm Săn như thế nào?

 • A

  Trong mộng. ông Trời mách Đăm Săn lấy một cái chày mòn ném vào vành tai Mtao Mxây

 • B

  Phái một đoàn quân xuống giúp Đăm Săn đánh Mtao Mxây

 • C

  Chỉ cho Đăm Săn đâu là nơi Hơ Nhị bị giam giữ

 • D

  Cho Đăm Săn có sức mạnh phi thường

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Ông Trời đã giúp đỡ Đăm Săn khi chàng đang giao đấu với Mtao Mxây: trong mộng. ông Trời mách Đăm Săn lấy một cái chày mòn ném vào vành tai Mtao Mxây

Câu 5 :

Tình cảm của cộng đồng và dân làng đối với Đăm Săn là tình cảm như thế nào?

 • A

  Yêu quý, thân thiết

 • B

  Tự hào, kính trọng, phục tùng, ủng hộ

 • C

  Thích thú, vui vẻ

 • D

  Tình cảm thân thiết như anh em bằng hữu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Tình cảm của cộng đồng và dân làng đối với Đăm Săn là: tự hào, kính trọng, phục tùng, ủng hộ

Câu 6 :

Không khí ăn mừng của dân làng đối với chiến thắng của Đăm Săn là không khí như thế nào?

 • A

  Tưng bừng, náo nhiệt, vạn vật cũng như hòa vui cùng chiến thắng

 • B

  Rộn rã, háo hức như trẩy hội

 • C

  Khẩn trương, hối hả

 • D

  Căng thẳng, quyết liệt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Không khí ăn mừng chiến thắng tưng bừng, náo nhiệt; âm hưởng của đất trời, vạn vật dường như cũng đang hòa cùng với niềm vui chiến thắng của Đăm Săn.

Câu 7 :

Những chi tiết thần kì trong văn bản là?

 • A

  Một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô, Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây

 • B

  Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc. Chòi lẫm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi. Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng đĩa khiên đồng

 • C

  Khi chàng múa trên cao, vang lên tiếng đĩa khiên kênh. Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Những chi tiết thần kì trong văn bản là:

- Một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô, Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây.

- Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc. Chòi lẫm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi. Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng đĩa khiên đồng.

- Khi chàng múa trên cao, vang lên tiếng đĩa khiên kênh. Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung.

Câu 8 :

Đoạn trích phản ánh và ca ngợi điều gì?

 • A

  Vẻ đẹp và hình tượng người anh hùng Đăm Săn - biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của dân tộc Ê-đê xưa

 • B

  Tô đậm vẻ đẹp, sức mạnh mang tầm vóc sử thi hoành tráng của hình tượng nhân vật người anh hùng Đăm Săn trong chiến công lẫy lừng

 • C

  Thể hiện lý tưởng, khát vọng của cộng đồng

 • D

  Tất cả những điều trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Chiến công của anh hùng Đăm Săn là niềm tự hào, thể hiện lí tưởng, khát vọng của toàn thể cộng đồng. Từ nghệ thuật xây dựng tình tiết, sự kiện, ngôn ngữ cho đến các biện pháp tu từ so sánh và phóng đại trong đoạn trích đều nhằm tô đậm vẻ đẹp, sức mạnh mang tầm vóc sử thi hoành tráng của hình tượng nhân vật người anh hùng Đăm Săn trong chiến công lẫy lừng. Vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng Đăm Săn là biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của cộng đồng người Ê-đê xa xưa.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Điều được phản ánh trong đoạn trích vẫn còn giá trị ý nghĩa cho đến ngày nay, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

 Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Chiến công của anh hùng Đăm Săn là niềm tự hào, thể hiện lí tưởng, khát vọng của toàn thể cộng đồng. Từ nghệ thuật xây dựng tình tiết, sự kiện, ngôn ngữ cho đến các biện pháp tu từ so sánh và phóng đại trong đoạn trích đều nhằm tô đậm vẻ đẹp, sức mạnh mang tầm vóc sử thi hoành tráng của hình tượng nhân vật người anh hùng Đăm Săn trong chiến công lẫy lừng. Vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng Đăm Săn là biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của cộng đồng người Ê-đê xa xưa.

close