Trắc nghiệm bài Kiêu binh nổi loạn - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản "Kiêu binh nổi loạn" được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Hịch tướng sĩ.

 • B

  Hoàng Lê nhất thống chí.

 • C

  Nam triều công nghiệp diễn chí.

 • D

  Hoàng Việt Long hưng chí.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về xuất xứ của đoạn trích.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích "Kiêu binh nổi loạn" trích từ tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí".

Câu hỏi 2 :

Tác giả của văn bản "Kiêu binh nổi loạn" là?

 • A

  Nguyễn Huệ.

 • B

  Ngô Thì Nhậm.

 • C

  Ngô gia văn phái.

 • D

  Trần Quốc Tuấn.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản "Kiêu binh nổi loạn" là Ngô gia văn phái.

Câu hỏi 3 :

Ý nghĩa nhan đề "Hoàng Lê nhất thống chí" là gì?

 • A

  Ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Mạc.

 • B

  Ghi chép về các cuộc nổi loạn.

 • C

  Ghi chép về các cuộc khởi nghĩa nông dân.

 • D

  Ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Lê.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại ý nghĩa nhan đề "Hoàng Lê nhất thống chí".

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa nhan đề: ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Lê.

Câu hỏi 4 :

Tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí" thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết chương hồi.

 • B

  Tiểu thuyết dã sử.

 • C

  Truyền thuyết.

 • D

  Truyện truyền kì.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi.

Câu hỏi 5 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tiểu thuyết chương hồi?

 • A

  Xuất hiện và thịnh hành ở Việt Nam khoảng từ thế kỉ XIV đến cuối thế kỉ XVIII

 • B

  Đặc điểm nổi bật của tiểu thuyết chương hồi là sự phân chia tác phẩm thành những hồi khác nhau.

 • C

  Tiểu thuyết chương hồi thường chú ý đến các sự kiện, tình huống bất ngờ, gây hồi hộp, căng thẳng, thú vị.

 • D

  Trong tiểu thuyết chương hồi, tính cách nhân vật được thể hiện tương đối nhất quán, rõ ràng thông qua đối thoại và hành động.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào những kiến thức về thể loại tiểu thuyết chương hồi.

Lời giải chi tiết :

Ý không chính xác là ý A.

Sửa: Tiểu thuyết chương hồi xuất hiện đầu tiên và thịnh hành ở Trung Quốc khoảng từ thế kỉ XIV đến cuối thế kỉ XVIII.

Câu hỏi 6 :

Tác phẩm nào sau đây không thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi?

 • A

  Nam triều công nghiệp diễn chí.

 • B

  Hồng lâu mộng.

 • C

  Tây du kí.

 • D

  Hoàng Lê nhất thống chí.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi (của cả Việt Nam và Trung Quốc).

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi là: Tây du kí (thuộc thể loại tiểu thuyết).

close