Trắc nghiệm bài Kiêu binh nổi loạn - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản "Kiêu binh nổi loạn" được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Hịch tướng sĩ.

 • B

  Hoàng Lê nhất thống chí.

 • C

  Nam triều công nghiệp diễn chí.

 • D

  Hoàng Việt Long hưng chí.

Câu 2 :

Tác giả của văn bản "Kiêu binh nổi loạn" là?

 • A

  Nguyễn Huệ.

 • B

  Ngô Thì Nhậm.

 • C

  Ngô gia văn phái.

 • D

  Trần Quốc Tuấn.

Câu 3 :

Ý nghĩa nhan đề "Hoàng Lê nhất thống chí" là gì?

 • A

  Ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Mạc.

 • B

  Ghi chép về các cuộc nổi loạn.

 • C

  Ghi chép về các cuộc khởi nghĩa nông dân.

 • D

  Ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Lê.

Câu 4 :

Tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí" thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết chương hồi.

 • B

  Tiểu thuyết dã sử.

 • C

  Truyền thuyết.

 • D

  Truyện truyền kì.

Câu 5 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tiểu thuyết chương hồi?

 • A

  Xuất hiện và thịnh hành ở Việt Nam khoảng từ thế kỉ XIV đến cuối thế kỉ XVIII

 • B

  Đặc điểm nổi bật của tiểu thuyết chương hồi là sự phân chia tác phẩm thành những hồi khác nhau.

 • C

  Tiểu thuyết chương hồi thường chú ý đến các sự kiện, tình huống bất ngờ, gây hồi hộp, căng thẳng, thú vị.

 • D

  Trong tiểu thuyết chương hồi, tính cách nhân vật được thể hiện tương đối nhất quán, rõ ràng thông qua đối thoại và hành động.

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây không thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi?

 • A

  Nam triều công nghiệp diễn chí.

 • B

  Hồng lâu mộng.

 • C

  Tây du kí.

 • D

  Hoàng Lê nhất thống chí.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản "Kiêu binh nổi loạn" được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Hịch tướng sĩ.

 • B

  Hoàng Lê nhất thống chí.

 • C

  Nam triều công nghiệp diễn chí.

 • D

  Hoàng Việt Long hưng chí.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về xuất xứ của đoạn trích.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích "Kiêu binh nổi loạn" trích từ tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí".

Câu 2 :

Tác giả của văn bản "Kiêu binh nổi loạn" là?

 • A

  Nguyễn Huệ.

 • B

  Ngô Thì Nhậm.

 • C

  Ngô gia văn phái.

 • D

  Trần Quốc Tuấn.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản "Kiêu binh nổi loạn" là Ngô gia văn phái.

Câu 3 :

Ý nghĩa nhan đề "Hoàng Lê nhất thống chí" là gì?

 • A

  Ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Mạc.

 • B

  Ghi chép về các cuộc nổi loạn.

 • C

  Ghi chép về các cuộc khởi nghĩa nông dân.

 • D

  Ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Lê.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại ý nghĩa nhan đề "Hoàng Lê nhất thống chí".

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa nhan đề: ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Lê.

Câu 4 :

Tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí" thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết chương hồi.

 • B

  Tiểu thuyết dã sử.

 • C

  Truyền thuyết.

 • D

  Truyện truyền kì.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi.

Câu 5 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tiểu thuyết chương hồi?

 • A

  Xuất hiện và thịnh hành ở Việt Nam khoảng từ thế kỉ XIV đến cuối thế kỉ XVIII

 • B

  Đặc điểm nổi bật của tiểu thuyết chương hồi là sự phân chia tác phẩm thành những hồi khác nhau.

 • C

  Tiểu thuyết chương hồi thường chú ý đến các sự kiện, tình huống bất ngờ, gây hồi hộp, căng thẳng, thú vị.

 • D

  Trong tiểu thuyết chương hồi, tính cách nhân vật được thể hiện tương đối nhất quán, rõ ràng thông qua đối thoại và hành động.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào những kiến thức về thể loại tiểu thuyết chương hồi.

Lời giải chi tiết :

Ý không chính xác là ý A.

Sửa: Tiểu thuyết chương hồi xuất hiện đầu tiên và thịnh hành ở Trung Quốc khoảng từ thế kỉ XIV đến cuối thế kỉ XVIII.

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây không thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi?

 • A

  Nam triều công nghiệp diễn chí.

 • B

  Hồng lâu mộng.

 • C

  Tây du kí.

 • D

  Hoàng Lê nhất thống chí.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi (của cả Việt Nam và Trung Quốc).

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi là: Tây du kí (thuộc thể loại tiểu thuyết).

close