Trắc nghiệm bài Gió thanh lay động cành cô trúc - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Gió thanh lay động cành cô trúc thuộc kiểu văn bản gì?

 • A

  Văn bản thuyết minh.

 • B

  Văn bản nghị luận.

 • C

  Văn bản khoa học.

 • D

  Văn bản tự sự.

Câu 2 :

Khi đọc hiểu một văn bản nghị luận, có những điều gì cần lưu ý?

 • A

  Đọc nhan đề và suy đoán vấn đề được người viết đưa ra bàn luận.

 • B

  Đọc kĩ văn bản, nhận diện hệ thống luận điểm và tìm lí lẽ, dẫn chứng của bài viết.

 • C

  Liên hệ, kết nối để thấy ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với bản thân.

 • D

  Cả ba đáp án trên.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Gió thanh lay động cành cô trúc thuộc kiểu văn bản gì?

 • A

  Văn bản thuyết minh.

 • B

  Văn bản nghị luận.

 • C

  Văn bản khoa học.

 • D

  Văn bản tự sự.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức các kiểu văn bản.

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc kiểu văn bản nghị luận.

Câu 2 :

Khi đọc hiểu một văn bản nghị luận, có những điều gì cần lưu ý?

 • A

  Đọc nhan đề và suy đoán vấn đề được người viết đưa ra bàn luận.

 • B

  Đọc kĩ văn bản, nhận diện hệ thống luận điểm và tìm lí lẽ, dẫn chứng của bài viết.

 • C

  Liên hệ, kết nối để thấy ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với bản thân.

 • D

  Cả ba đáp án trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại những điều cần chú ý khi đọc hiểu một văn bản nghị luận.

Lời giải chi tiết :

Những chú ý khi đọc một văn bản nghị luận:

- Đọc nhan đề và suy đoán vấn đề xã hội được người viết đưa ra bàn luận.

- Đọc kĩ văn bản, nhận diện hệ thống luận điểm của bài viết.

- Ở mỗi luận điểm, tìm hiểu lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận để hiểu rõ mục đích, quan điểm của người viết và nét đặc sắc của hình thức trình bày.

- Liên hệ, kết nối để thấy ý nghĩa và tác động của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với bản thân.

close