Trắc nghiệm bài Hê-ra-clet đi tìm táo vàng - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Thần thoại Hy Lạp

 • B

  Ô-đi-xê

 • C

  I-li-at

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 2 :

Văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng thuộc thể loại nào?

 • A

  Thần thoại

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Cổ tích

 • D

  Ca dao

Câu 3 :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng là gì?

 • A

  Thể hiện được những đặc điểm của thần thoại như xây dựng cốt truyện logic, các sự việc liên quan và móc nối với nhau; cách xây dựng nhân vật anh hùng điển hình.

 • B

  Lời văn, ngôn từ phù hợp với thể loại thần thoại, đan xen giữa lời của người kể chuyện và lời của nhân vật, tạo nên sức hấp dẫn và giá trị của câu chuyện tới tận ngày nay.

 • C

  Hình ảnh, nhân vật được nhắc tới mang tính tượng trưng, thể hiện quan niệm của con người cổ đại về thế giới.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Giá trị nội dung của văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng là gì?

 • A

  Phản ánh nhận thức và cách lý giải của con người thời cổ đại về nguồn gốc của loài người, nguồn gốc của lửa

 • B

  Khắc họa thành công hình ảnh người anh hùng Hê-ra-clet dũng cảm, tài giỏi, nhanh trí và đầy bản lĩnh, gặp khó khăn vẫn không bỏ cuộc

 • C

  Cho thấy quyết tâm chinh phục mục tiêu của người anh hùng cổ đại, khuyến khích con người nên nỗ lực, cố gắng để chạm tới mục tiêu.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Thần thoại Hy Lạp

 • B

  Ô-đi-xê

 • C

  I-li-at

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng được trích từ tác phẩm Thần thoại Hy Lạp

Câu 2 :

Văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng thuộc thể loại nào?

 • A

  Thần thoại

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Cổ tích

 • D

  Ca dao

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng thuộc thể loại thần thoại

Câu 3 :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng là gì?

 • A

  Thể hiện được những đặc điểm của thần thoại như xây dựng cốt truyện logic, các sự việc liên quan và móc nối với nhau; cách xây dựng nhân vật anh hùng điển hình.

 • B

  Lời văn, ngôn từ phù hợp với thể loại thần thoại, đan xen giữa lời của người kể chuyện và lời của nhân vật, tạo nên sức hấp dẫn và giá trị của câu chuyện tới tận ngày nay.

 • C

  Hình ảnh, nhân vật được nhắc tới mang tính tượng trưng, thể hiện quan niệm của con người cổ đại về thế giới.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng là:

- Thể hiện được những đặc điểm của thần thoại như việc xây dựng cốt truyện logic, các sự việc liên quan và móc nối với nhau; cách xây dựng nhân vật anh hùng điển hình.

- Lời văn, ngôn từ phù hợp với thể loại thần thoại, đan xen giữa lời của người kể chuyện và lời của nhân vật, tạo nên sức hấp dẫn và giá trị của câu chuyện tới tận ngày nay.

- Hình ảnh, nhân vật được nhắc tới mang tính tượng trưng, thể hiện quan niệm của con người cổ đại về thế giới

Câu 4 :

Giá trị nội dung của văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng là gì?

 • A

  Phản ánh nhận thức và cách lý giải của con người thời cổ đại về nguồn gốc của loài người, nguồn gốc của lửa

 • B

  Khắc họa thành công hình ảnh người anh hùng Hê-ra-clet dũng cảm, tài giỏi, nhanh trí và đầy bản lĩnh, gặp khó khăn vẫn không bỏ cuộc

 • C

  Cho thấy quyết tâm chinh phục mục tiêu của người anh hùng cổ đại, khuyến khích con người nên nỗ lực, cố gắng để chạm tới mục tiêu.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của văn bản Hê-ra-clet đi tìm táo vàng là:

- Đoạn trích phản ánh nhận thức và cách lí giải của con người thời cổ đại về nguồn gốc của loài người, nguồn gốc của lửa.

- Khắc họa thành công hình ảnh người anh hùng Hê-ra-clet dũng cảm, tài giỏi, nhanh trí và đầy bản lĩnh, gặp khó khăn vẫn không bỏ cuộc.

- Cho thấy quyết tâm chinh phục mục tiêu của những người anh hùng cổ đại, và có tính liên hệ tới xã hội hiện nay, khuyến khích con người nên nỗ lực, cố gắng để chạm tới mục tiêu.

close