Trắc nghiệm bài Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp - Phân tích Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp gồm mấy phần?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 2 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò, vị trí của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 • A

  Cùng Lê Lợi và các tướng lĩnh bàn bạc việc quân, vạch ra đường lối chiến lược của cuộc khởi nghĩa.

 • B

  Ông giúp Lê Lợi soạn thảo chiếu lệnh, văn thư, đấu tranh ngoại giao với quân Minh.

 • C

  Trực tiếp ra chiến trường, tham gia chỉ đạo cuộc chiến.

 • D

  Dâng Bình ngô sách.

Câu 3 :

Đóng góp của Nguyễn Trãi cho đất nước gồm những gì?

 • A

  Khi hòa bình lập lại, ông đem hết tâm huyết, tài năng, sức lực tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

 • B

  Mặc dù đã về quê ở ẩn nhưng khi được Lê Thái Tông trọng dụng, ông lại hăm hở ra giúp đời, giúp nước.

 • C

  A và B đúng

 • D

  A và B sai

Câu 4 :

Bi kịch cuối đời Nguyễn Trãi gặp phải là gì?

 • A

  Mất khi đi sứ.

 • B

  Bị gian thần vu oan và chịu thảm án tru di tam tộc.

 • C

  Hi sinh khi đang chiến đấu ngoài chiến trường.

 • D

  Đáp án khác.

Câu 5 :

Nguyễn Trãi có đóng góp trong những lĩnh vực nào sau đây?

 • A

  Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học.

 • B

  Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học, triết học.

 • C

  Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học, thiên văn học.

 • D

  Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học, khảo cổ học.

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây không phải của Nguyễn Trãi?

 • A

  Quân trung từ mệnh tập.

 • B

  Phú núi Chí Linh.

 • C

  Thanh Hiên thi tập.

 • D

  Lam Sơn thực lục.

Câu 7 :

Nguyễn Trãi có đóng góp như thế nào về văn hóa?

 • A

  Nguyễn Trãi có công rất lớn trong việc giúp Lê Lợi xây dựng một đường lối chính trị và quân sự đúng đắn ngay từ khi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn.

 • B

  Nguyễn Trãi có những kế hoạch mới mẻ về việc xây dựng hình luật, âm nhạc, khoa cử.

 • C

  Có kế hoạch tiến hành các quy chế về lễ nghi, nội trị, biên soạn sách vở,...

 • D

  Tất cả đáp án trên.

Câu 8 :

Những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi về văn học có giá trị như thế nào?

 • A

  Có giá trị tố cáo sâu sắc.

 • B

  Có giá trị nhân đạo sâu sắc.

 • C

  Có giá trị mở đầu cho nhiều truyền thống quý báu của văn học dân tộc.

 • D

  Có giá trị kết nối giữa các thời đại.

Câu 9 :

Câu văn nào sau đây nêu nhận xét khái quát về con người Nguyễn Trãi thể hiện trong thơ văn?

 • A

  Những đóng góp về văn học của Nguyễn Trãi là hết sức to lớn, có giá trị mở đầu cho nhiều truyền thống quý báu của văn học dân tộc.

 • B

  Thơ văn Nguyễn Trãi là sự kết tinh nghệ thuật của nhiều thế kỉ văn học Việt Nam.

 • C

  Những sự vật bình dị, dân dã, đời thường như quả núc nác, lảnh mùng tơi, bè rau muống, co đòng đong,... cũng đều được Nguyễn Trãi đưa vào thơ một cách tự nhiên, tạo nên những rung động thẩm mĩ mới.

 • D

  Đó là con người chí hiếu, luôn canh cánh nỗi niềm chưa báo đáp công ơn sinh thành [...] người bạn chí tình, qua bao thăng trầm, thành bại của cuộc đời, vẫn hẹn ước có buổi về lại nơi quê nhà, cùng bạn vác quốc ra đồng trong một ngày xuân.

Câu 10 :

Điền từ còn thiếu vào câu sau:

Thơ văn Nguyễn Trãi là sự _____ nghệ thuật của nhiều thế kỉ văn học Việt Nam; ông có công lớn trong việc hoàn thiện, phát triển, khởi đầu nhiều thể loại văn học.

 • A

  Kết hợp

 • B

  Kết tinh

 • C

  Tổng kết

 • D

  Đúc kết

Câu 11 :

Vị trí và đóng góp của hai tập thơ Ức trai thi tập và Quốc âm thi tập là gì?

 • A

  Đưa thơ chữ Hán Việt Nam đạt đến độ nhuần nhị.

 • B

  Tạo ra một thế giới thẩm mĩ phong phú, vừa trí tuệ, hào hùng, lại vừa trữ tình, lãng mạn.

 • C

  Cất lên tiếng nói nhân đạo sâu sắc.

 • D

  A và B đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp gồm mấy phần?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phần của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Văn bản gồm 2 phần:

I- Người anh hùng dân tộc

II- Nhà văn hóa, nhà văn kiệt xuất

Câu 2 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò, vị trí của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 • A

  Cùng Lê Lợi và các tướng lĩnh bàn bạc việc quân, vạch ra đường lối chiến lược của cuộc khởi nghĩa.

 • B

  Ông giúp Lê Lợi soạn thảo chiếu lệnh, văn thư, đấu tranh ngoại giao với quân Minh.

 • C

  Trực tiếp ra chiến trường, tham gia chỉ đạo cuộc chiến.

 • D

  Dâng Bình ngô sách.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về vai trò và vị trí của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Lời giải chi tiết :

Vai trò và vị trí của Nguyễn Trãi:

Nguyễn Trãi dâng Bình Ngô sách, cùng Lê Lợi và các tướng lĩnh bàn bạc việc quân, vạch ra đường lối chiến lược của cuộc khởi nghĩa.

Ông giúp Lê Lợi soạn thảo chiếu lệnh, văn thư, đấu tranh ngoại giao với quân Minh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng đất nước.

Ý không đúng là ý C

Câu 3 :

Đóng góp của Nguyễn Trãi cho đất nước gồm những gì?

 • A

  Khi hòa bình lập lại, ông đem hết tâm huyết, tài năng, sức lực tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

 • B

  Mặc dù đã về quê ở ẩn nhưng khi được Lê Thái Tông trọng dụng, ông lại hăm hở ra giúp đời, giúp nước.

 • C

  A và B đúng

 • D

  A và B sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về những đóng góp của Nguyễn Trãi cho đất nước.

Lời giải chi tiết :

- Những đóng góp của Nguyễn Trãi:

+ Khi hòa bình lập lại, ông đem hết tâm huyết, tài năng, sức lực tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

+ Mặc dù đã về quê ở ẩn nhưng khi được Lê Thái Tông trọng dụng, ông lại hăm hở ra giúp đời, giúp nước.

Câu 4 :

Bi kịch cuối đời Nguyễn Trãi gặp phải là gì?

 • A

  Mất khi đi sứ.

 • B

  Bị gian thần vu oan và chịu thảm án tru di tam tộc.

 • C

  Hi sinh khi đang chiến đấu ngoài chiến trường.

 • D

  Đáp án khác.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về bị kịch của Nguyễn Trãi.

Lời giải chi tiết :

Bi kịch của Nguyễn Trãi: Năm 1442, ông bị bọn gian thần vu cho tội giết vua và chịu án “tru di tam tộc” (vụ án Lệ Chi viên).

Câu 5 :

Nguyễn Trãi có đóng góp trong những lĩnh vực nào sau đây?

 • A

  Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học.

 • B

  Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học, triết học.

 • C

  Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học, thiên văn học.

 • D

  Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học, khảo cổ học.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các lĩnh vực mà Nguyễn Trãi có đóng góp.

Lời giải chi tiết :

Các lĩnh vực mà Nguyễn Trãi có đóng góp bao gồm: Tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lí, văn học,...

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây không phải của Nguyễn Trãi?

 • A

  Quân trung từ mệnh tập.

 • B

  Phú núi Chí Linh.

 • C

  Thanh Hiên thi tập.

 • D

  Lam Sơn thực lục.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những tác phẩm chính của Nguyễn Trãi

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không phải của Nguyễn Trãi là: Thanh Hiên thi tập (tác phẩm của Nguyễn Du)

Câu 7 :

Nguyễn Trãi có đóng góp như thế nào về văn hóa?

 • A

  Nguyễn Trãi có công rất lớn trong việc giúp Lê Lợi xây dựng một đường lối chính trị và quân sự đúng đắn ngay từ khi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn.

 • B

  Nguyễn Trãi có những kế hoạch mới mẻ về việc xây dựng hình luật, âm nhạc, khoa cử.

 • C

  Có kế hoạch tiến hành các quy chế về lễ nghi, nội trị, biên soạn sách vở,...

 • D

  Tất cả đáp án trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại đóng góp của Nguyễn Trãi về văn hóa.

Lời giải chi tiết :

- Nguyễn Trãi có công rất lớn trong việc giúp Lê Lợi xây dựng một đường lối chính trị và quân sự đúng đắn ngay từ khi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn.

- Nguyễn Trãi có những kế hoạch mới mẻ về việc xây dựng hình luật, âm nhạc, khoa cử, tiến hành các quy chế về lễ nghi, nội trị, biên soạn sách vở,...

Câu 8 :

Những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi về văn học có giá trị như thế nào?

 • A

  Có giá trị tố cáo sâu sắc.

 • B

  Có giá trị nhân đạo sâu sắc.

 • C

  Có giá trị mở đầu cho nhiều truyền thống quý báu của văn học dân tộc.

 • D

  Có giá trị kết nối giữa các thời đại.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại giá trị của những đóng góp của Nguyễn Trãi về văn học.

Lời giải chi tiết :

Những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi về văn học có giá trị mở đầu cho nhiều truyền thống quý báu của văn học dân tộc.

Câu 9 :

Câu văn nào sau đây nêu nhận xét khái quát về con người Nguyễn Trãi thể hiện trong thơ văn?

 • A

  Những đóng góp về văn học của Nguyễn Trãi là hết sức to lớn, có giá trị mở đầu cho nhiều truyền thống quý báu của văn học dân tộc.

 • B

  Thơ văn Nguyễn Trãi là sự kết tinh nghệ thuật của nhiều thế kỉ văn học Việt Nam.

 • C

  Những sự vật bình dị, dân dã, đời thường như quả núc nác, lảnh mùng tơi, bè rau muống, co đòng đong,... cũng đều được Nguyễn Trãi đưa vào thơ một cách tự nhiên, tạo nên những rung động thẩm mĩ mới.

 • D

  Đó là con người chí hiếu, luôn canh cánh nỗi niềm chưa báo đáp công ơn sinh thành [...] người bạn chí tình, qua bao thăng trầm, thành bại của cuộc đời, vẫn hẹn ước có buổi về lại nơi quê nhà, cùng bạn vác quốc ra đồng trong một ngày xuân.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm câu văn nêu nhận xét khái quát về con người Nguyễn Trãi thể hiện trong thơ văn.

Lời giải chi tiết :

Câu văn nêu nhận xét khái quát về con người Nguyễn Trãi thể hiện trong thơ văn là: Đó là con người chí hiếu, luôn canh cánh nỗi niềm chưa báo đáp công ơn sinh thành [...] người bạn chí tình, qua bao thăng trầm, thành bại của cuộc đời, vẫn hẹn ước có buổi về lại nơi quê nhà, cùng bạn vác quốc ra đồng trong một ngày xuân.

Câu 10 :

Điền từ còn thiếu vào câu sau:

Thơ văn Nguyễn Trãi là sự _____ nghệ thuật của nhiều thế kỉ văn học Việt Nam; ông có công lớn trong việc hoàn thiện, phát triển, khởi đầu nhiều thể loại văn học.

 • A

  Kết hợp

 • B

  Kết tinh

 • C

  Tổng kết

 • D

  Đúc kết

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa của từ, nghĩa của câu.

Lời giải chi tiết :

Từ thích hợp điền vào chỗ trống là kết tinh.

Câu 11 :

Vị trí và đóng góp của hai tập thơ Ức trai thi tập và Quốc âm thi tập là gì?

 • A

  Đưa thơ chữ Hán Việt Nam đạt đến độ nhuần nhị.

 • B

  Tạo ra một thế giới thẩm mĩ phong phú, vừa trí tuệ, hào hùng, lại vừa trữ tình, lãng mạn.

 • C

  Cất lên tiếng nói nhân đạo sâu sắc.

 • D

  A và B đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý những câu văn nói về vị trí và đóng góp của hai tập thơ.

Lời giải chi tiết :

Với Ức Trai thi tập và Quốc âm thi tập, Nguyễn Trãi đã đưa thơ chữ Hán Việt Nam đạt đến độ nhuần nhị, tạo ra một thế giới thẩm mĩ phong phú, vừa trí tuệ, hào hùng, lại vừa trữ tình, lãng mạn.

close