Trắc nghiệm bài Chiến thắng Mtao Mxây - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Chiến thắng Mtao Mxây thuộc thể loại nào?

 • A

  Thần thoại

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Cổ tích

 • D

  Sử thi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chiến thắng Mtao Mxây thuộc thể loại sử thi

Câu hỏi 2 :

Văn bản Chiến thắng Mtao Mxây được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ô-đi-xê

 • B

  I-li-at

 • C

  Đăm Săn

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chiến thắng Mtao Mxây được trích từ tác phẩm sử thi Đăm Săn

Câu hỏi 3 :

Sử thi Đăm Săn là sử thi của dân tộc nào?

 • A

  Ba-na

 • B

  Ê-đê

 • C

  Tày

 • D

  Mường

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Sử thi Đăm Săn là sử thi của dân tộc Ê-đê

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là đoạn giữa của sử thi Đăm Săn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Câu hỏi 5 :

Giá trị nội dung của văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là gì?

 • A

  Khắc họa thành công hình ảnh người anh hùng Đăm Săn với những phẩm chất như trọng danh dự, gắn bó và trân trọng gia đình, dũng cảm, tài giỏi

 • B

  Thể hiện văn hóa của người Ê-đê, khát vọng không có giới hạn của cộng đồng Ê-đê về một tương lai hùng mạnh, thịnh vượng

 • C

  Cho thấy phần nào hình ảnh của những người anh hùng cổ đại xưa qua nhân vật Đăm Săn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là:

- Khắc họa thành công hình ảnh người anh hùng Đăm Săn với những phẩm chất như trọng danh dự, gắn bó và trân trọng gia đình, dũng cảm, tài giỏi

- Thể hiện văn hóa của người Ê-đê, khát vọng không có giới hạn của cộng đồng Ê-đê về một tương lai hùng mạnh, thịnh vượng

- Cho thấy phần nào hình ảnh của những người anh hùng cổ đại xưa qua nhân vật Đăm Săn

Câu hỏi 6 :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là gì?

 • A

  Nghệ thuật so sánh, phóng đại

 • B

  Các hình ảnh, sự vật được đem ra làm chuẩn so sánh được lấy từ thế giới thiên nhiên, từ vũ trụ bao la

 • C

  Lời văn rõ ràng, mạch lạc, mang đặc trưng của thể loại sử thi

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Chiến thắng Mtao Mxây là:

- Nghệ thuật so sánh, phóng đại

- Các hình ảnh, sự vật được đem ra làm chuẩn so sánh được lấy từ thế giới thiên nhiên, từ vũ trụ bao la

- Lời văn rõ ràng, mạch lạc, mang đặc trưng của thể loại sử thi

close