Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Đỗ Phủ Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Tự tình được trích từ tập Lưu Hương kí, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

 Đỗ Phủ sống ở thế kỉ nào?

 • A

  VII

 • B

  VIII

 • C

  IX

 • D

  X

Câu 3 :

Nhà thơ nào là bạn thân của tác giả Đỗ Phủ?

 • A

  Hạ Chi Trương

 • B

  Lỗ Tấn

 • C

  Lý Bạch

 • D

  La Quán Trung

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đỗ Phủ cùng quê với nhà thơ Lý Bạch, Hạ Chi Trương, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Từ nào sau đây diễn tả chính xác cuộc đời của nhà thơ?

 • A

  Nhung lụa

 • B

  Hạnh phúc

 • C

  Bất hạnh

 • D

  Bi thương

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đỗ Phủ là nhà thơ nổi tiếng của nhà Thanh, đúng hay sai?

Sai

Đúng

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đỗ Phủ được xem là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất văn học Trung Quốc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Với những đóng góp của mình, Đỗ Phủ được mệnh danh là?

 • A

  Thi thánh

 • B

  Phật thơ

 • C

  Thi sử

 • D

  Cả A và C

Câu 9 :

Đâu không phải là phong cách nghệ thuật của nhà thơ?

 • A

  Phản ánh bộ mặt của xã hội Trung Quốc

 • B

  Chan chứa tình yêu nước, thương dân

 • C

  Các tác phẩm phục vụ cung đình

 • D

  Bút pháp hiện thực đặc sắc

Câu 10 :

Đỗ Phủ quê ở đâu?

 • A

  Hà Nam, Trung Quốc

 • B

  Chiết Giang, Trung Quốc

 • C

  Quảng Châu, Trung Quốc

 • D

  Bắc Kinh, Trung Quốc

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Tự tình được trích từ tập Lưu Hương kí, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Sai

Bài thơ nằm trong tập thơ Tự tình gồm 3 bài thơ của Hồ Xuân Hương

Câu 2 :

 Đỗ Phủ sống ở thế kỉ nào?

 • A

  VII

 • B

  VIII

 • C

  IX

 • D

  X

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Đỗ Phủ (712 - 770), sống ở thế kỉ VIII

Câu 3 :

Nhà thơ nào là bạn thân của tác giả Đỗ Phủ?

 • A

  Hạ Chi Trương

 • B

  Lỗ Tấn

 • C

  Lý Bạch

 • D

  La Quán Trung

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Lý Bạch là bạn thân của tác giả Đỗ Phủ

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đỗ Phủ cùng quê với nhà thơ Lý Bạch, Hạ Chi Trương, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Đúng

Cả ba tác giả đều là các nhà thơ của Trung Quốc

Câu 5 :

Từ nào sau đây diễn tả chính xác cuộc đời của nhà thơ?

 • A

  Nhung lụa

 • B

  Hạnh phúc

 • C

  Bất hạnh

 • D

  Bi thương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Cuộc đời tác giả đã trải qua những ngày tháng bất hạnh trong bệnh tật và nghèo đói

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đỗ Phủ là nhà thơ nổi tiếng của nhà Thanh, đúng hay sai?

Sai

Đúng

Đáp án

Sai

Đúng

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Sai

Đỗ Phủ là nhà thơ nổi tiếng vào thời nhà Đường

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đỗ Phủ được xem là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất văn học Trung Quốc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Đúng

Cùng với Lý Bạch, Đỗ Phủ được xem là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất văn học Trung Quốc

Câu 8 :

Với những đóng góp của mình, Đỗ Phủ được mệnh danh là?

 • A

  Thi thánh

 • B

  Phật thơ

 • C

  Thi sử

 • D

  Cả A và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Với những đóng góp của mình, Đỗ Phủ được mệnh danh là thi thánh và thi sử

Câu 9 :

Đâu không phải là phong cách nghệ thuật của nhà thơ?

 • A

  Phản ánh bộ mặt của xã hội Trung Quốc

 • B

  Chan chứa tình yêu nước, thương dân

 • C

  Các tác phẩm phục vụ cung đình

 • D

  Bút pháp hiện thực đặc sắc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về phong cách nghệ thuật của tác giả

Lời giải chi tiết :

Đỗ Phủ không làm thơ phục vụ trong cung đình

Câu 10 :

Đỗ Phủ quê ở đâu?

 • A

  Hà Nam, Trung Quốc

 • B

  Chiết Giang, Trung Quốc

 • C

  Quảng Châu, Trung Quốc

 • D

  Bắc Kinh, Trung Quốc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

 Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Đỗ Phủ quê ở Hà Nam, Trung Quốc

close