Trắc nghiệm bài Ra-ma buộc tội - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Ra-ma buộc tội thuộc thể loại nào?

 • A

  Thần thoại

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Cổ tích

 • D

  Sử thi

Câu 2 :

Văn bản Ra-ma buộc tội được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ma-ha-bha-ra-ta

 • B

  Ra-ma-ya-na

 • C

  Ô-đi-xê

 • D

  I-li-at

Câu 3 :

Văn bản Ra-ma buộc tội nằm ở khúc ca thứ mấy của sử thi Ra-ma-ya-na?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Câu 4 :

Giá trị nội dung của văn bản Ra-ma buộc tội là gì?

 • A

  Cho thấy tinh thần chiến đấu quyết liệt, vào sinh ra tử và sự dũng cảm hi sinh tình yêu vì danh dự, bổn phận của người anh hùng

 • B

  Thể hiện sự quyết liệt, đấu tranh để giữ gìn danh dự, phẩm hạnh của người phụ nữ khi bị ngờ vực, sẵn sàng bước lên giàn hỏa thiêu để chứng minh tình yêu và đức hạnh thủy chung

 • C

  Đặt cái tôi của con người vào tình thế ngặt nghèo đòi hỏi sự lựa chọn quyết liệt, từ đó bộc lộ bản chất nhân vật

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Ra-ma buộc tội là gì?

 • A

  Xây dựng nhân vật lý tưởng với tâm lý, tính cách, triết lý và hành động

 • B

  Sử dụng hình ảnh, điển tích, ngôn ngữ miêu tả và đối thoại, giọng điệu, xung đột kịch tính, giàu yếu tố sử thi

 • C

  Xây dựng tình huống quyết liệt, gay cấn, đặt con người vào tình thế phải lựa chọn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Ra-ma buộc tội thuộc thể loại nào?

 • A

  Thần thoại

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Cổ tích

 • D

  Sử thi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ra-ma buộc tội thuộc thể loại sử thi

Câu 2 :

Văn bản Ra-ma buộc tội được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ma-ha-bha-ra-ta

 • B

  Ra-ma-ya-na

 • C

  Ô-đi-xê

 • D

  I-li-at

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ra-ma buộc tội được trích từ tác phẩm Ra-ma-ya-na

Câu 3 :

Văn bản Ra-ma buộc tội nằm ở khúc ca thứ mấy của sử thi Ra-ma-ya-na?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ra-ma buộc tội nằm ở khúc ca thứ 6, chương 79 của sử thi Ra-ma-ya-na

Câu 4 :

Giá trị nội dung của văn bản Ra-ma buộc tội là gì?

 • A

  Cho thấy tinh thần chiến đấu quyết liệt, vào sinh ra tử và sự dũng cảm hi sinh tình yêu vì danh dự, bổn phận của người anh hùng

 • B

  Thể hiện sự quyết liệt, đấu tranh để giữ gìn danh dự, phẩm hạnh của người phụ nữ khi bị ngờ vực, sẵn sàng bước lên giàn hỏa thiêu để chứng minh tình yêu và đức hạnh thủy chung

 • C

  Đặt cái tôi của con người vào tình thế ngặt nghèo đòi hỏi sự lựa chọn quyết liệt, từ đó bộc lộ bản chất nhân vật

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của văn bản Ra-ma buộc tội là:

Đoạn trích Ra-ma buộc tội đặt các nhân vật vào tình thế thử thách ngặt nghèo đòi hỏi sự lựa chọn quyết liệt, bộc lộ sâu sắc bản chất con người. Ra-ma vào sinh ra tử, chiến đấu với yêu quỷ để giành lại người vợ yêu quý nhưng cũng dám hi sinh tình yêu vì danh dự, bổn phận của một người anh hùng, một đức vua mẫu mực. Như một người vợ lý tưởng xứng đáng với Ra-ma, Xi-ta cũng sẵn sàng đem thân mình thử lửa để chứng minh tình yêu và đức hạnh thủy chung.

Câu 5 :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Ra-ma buộc tội là gì?

 • A

  Xây dựng nhân vật lý tưởng với tâm lý, tính cách, triết lý và hành động

 • B

  Sử dụng hình ảnh, điển tích, ngôn ngữ miêu tả và đối thoại, giọng điệu, xung đột kịch tính, giàu yếu tố sử thi

 • C

  Xây dựng tình huống quyết liệt, gay cấn, đặt con người vào tình thế phải lựa chọn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Ra-ma buộc tội là:

- Xây dựng nhân vật lý tưởng với tâm lý, tính cách, triết lý và hành động

- Sử dụng hình ảnh, điển tích, ngôn ngữ miêu tả và đối thoại, giọng điệu, xung đột kịch tính, giàu yếu tố sử thi

- Xây dựng tình huống quyết liệt, gay cấn, đặt con người vào tình thế phải lựa chọn

close