Giải mục 1 trang 20, 21 SGK Toán 10 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Trong một của hàng bán kem có 5 loại kem que và 4 loại kem ốc quế như hình 1. Hà có 5 cuốn sách khoa học, 4 cuốn sách tiểu thuyết và 3 cuốn truyện tranh (các sách khác nhau từng đôi một)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ Khám phá 1

Trong một của hàng bán kem có 5 loại kem que và 4 loại kem ốc quế như hình 1. Có bao nhiêu cách chọn mua một loại kem que hoặc một kem ốc quế ở của hàng này?

Lời giải chi tiết:

+) Chọn một cái kem que: Có 5 cách (có thể chọn 1 trong 5 cái)

+) Chọn một cái kem ốc quế: Có 4 cách (có thể chọn 1 trong 4 cái)

Vậy tổng cả 9 cách chọn một trong 9 cái kem cả hai loại trong cửa hàng này.

Thực hành 1

Hà có 5 cuốn sách khoa học, 4 cuốn sách tiểu thuyết và 3 cuốn truyện tranh (các sách khác nhau từng đôi một). Hà đồng ý cho Nam mượn một cuốn sách trong số đó để đọc. Nam có bao nhiêu cách chọn một cuốn sách để mượn?

Phương pháp giải:

Bước 1: Chia các loại sách là một phương án chọn, chọn một cuốn trong tổng số cuốn của loại sách đó

Bước 2: Áp dụng quy tắc cộng

Lời giải chi tiết:

Việc Nam chọn một cuốn sách của Hà để mượn có ba phương án thực hiện

Phương án 1: Mượn một cuốn sách khoa học, có 5 lựa chọn để mượn.

Phương án 2: Mượn một cuốn sách tiểu thuyết, có 4 lựa chọn để mượn.

Phương án 3: Mượn một cuốn sách tiểu thuyết, có 3 lựa chọn để mượn.

Áp dụng quy tắc cộng, ta có số cách chọn một cuốn sách để Nam mượn của Hà là:

                   \(5 + 4 + 3 = 12\)  (cách chọn)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close