Quảng cáo
 • Lý thuyết Các phép toán trên tập hợp

  1. Hợp và giao của các tập hợp 2. Hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết Tập hợp

  1. Nhắc lại về tập hợp 2. Tập con và hai tập hợp bằng nhau 3. Một số tập con của R

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Lý thuyết Mệnh đề

  1. Mệnh đề 2. Mệnh đề chứa biến 3. Mệnh đề phủ định

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 7, 8

  Trong những câu trên, a) Câu nào là khẳng định đúng, câu nào là khẳng định sai?Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 8, 9

  Xét câu “n chia hết cho 5” (n là số tự nhiên). a) Có thể khẳng định câu trên là đúng hay sai không? Với mỗi mệnh đề chứa biến sau, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 9, 10

  Xét các cặp mệnh đề nằm cùng dòng của bảng (có hai cột P và P ngang) sau đây: Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề và mệnh đề phủ định của nó. a) Paris là thủ đô của nước Anh

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 4 trang 10, 11, 12

  Xét hai mệnh đề sau: (1) Nếu ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân Xét hai mệnh đề: P: “Hai tam giác ABC và A’B’C’ bằng nhau”. Q: “Hai tam giác ABC và A’B’C’ có diện tích bằng nhau”.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 5 trang 12, 13

  Xét hai mệnh đề dạng P suy ra Q sau: “Nếu ABC là tam giác đều thì nó có hai góc bằng 60”; “Nếu a = 2 thì a^2 - 4 = 0”. Xét hai mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình vuông”; Q: “Tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau”.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 6 trang 13, 14

  Sử dụng kí hiệu với mọi, tồn tạ để viết các mệnh đề sau: a) Mọi số thực cộng với số đối của nó đều bằng 0 b) Có một số tự nhiên mà bình phương bằng 9. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 14

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là mệnh đề, khẳng định nào là mệnh đề chứa biến a) 3 + 2 > 5 b) 1 - 2x = 0 c) x - y = 2

  Xem lời giải
 • Quảng cáo