Quảng cáo
 • Lý thuyết Các phép toán trên tập hợp

  1. Hợp và giao của các tập hợp 2. Hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 21, 22, 23

  Có 2 đường tròn chia một hình chữ nhật thành các miền như hình bên. Hãy đặt mooix thẻ số sau đây vào miền thích hợp trên hình chữ nhật và giải thích cách làm Bảng sau đây cho biết kết quả vòng phỏng vấn tuyển dụng vào một công ty (dấu “+” là đạt, dấu “-” là không đạt):

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 23, 24, 25

  Cho tập hợp E ={ x thuộc N |x < 8} ,A = { 0;1;2;3;4} ,B = { 3;4;5} Xác định các tập hợp sau đây:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 25

  Xác định các tập hợp A hợp B và A giao B với a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; làm; chàm; tím}. b) A là tập hợp các tam giác đều, B là tập hợp các tam giác cân.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 25

  Xác định các tập hợp trong mỗi trường hợp sau: c) A là tập hợp các hình thoi, B là tập hợp các hình chữ nhật.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 25

  Cho E ={ x thuộc N |x < 10} ,A ={ x thuộc E|x là bội của 3} ,B ={ x thuộc E|x là ước của 6}

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 25

  Cho A và B là hai tập hợp bất kì. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại? Hãy giải thích bằng cách sử dụng biểu đồ Ven.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 25

  Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H: a) Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh? b) Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này?

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 25

  Xác định các tập hợp sau đây:

  Xem lời giải