Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Hãy viết tất cả các tập con của tập hợp B ={ 0;1;2}

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết tất cả các tập con của tập hợp \(B = \{ 0;1;2\} .\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lần lượt liệt kê các tập hợp hợp con có: 0,1,2,3 phần tử của B.

Lời giải chi tiết

Các tập con của tập hợp B là:

+) Tập con có 0 phần tử: \(\emptyset \) (tập hợp rỗng)

+) Các tập hợp con có 1 phần tử: {0}, {1}, {2}

+) Các tập hợp con có 2 phần tử: {0;1}, {1;2}, {0;2}

+) Tập hợp con có 3 phần tử: \(B = \{ 0;1;2\} .\)

Chú ý

+) Mọi tập hợp B đều có 2 tập con là: \(\emptyset \) và B.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close