Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 64, 65

  Viết phương trình chính tắc của elip trong hình 4 Một đường hầm có mặt các hình nửa Elip cao 4 m, rộng 10 m (hình 5). Viết phương trình chính tắc của elip đó.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 65, 66, 67

  Lấy một cây thước thẳng với mép thước AB có chiều dài d và một đoạn dây không đàn hồi có chiều dài Viết phương trình chính tắc của hypebol có tiêu cự bằng 10 và độ dài trục nhỏ bằng 6. Một tháp làm nguội của một nhà cát có mặt cắt là một hypebol có phương trình

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 3 trang 68, 69, 70

  Viết phương trình chính tắc của parabol (P) có đường chuẩn Một cổng chào có hình parabol cao 10 m và bề rộng của cổng tại chân cổng là 5 m. Tính bề rộng của cổng tại chỗ cách đỉnh 2 m

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 70

  Viết phương trình chính tắc của: a) Elip có trục lớn bằng 20 và trục nhỏ bằng 16

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 70

  Viết phương trình chính tắc của các đường conic dưới đây. Gọi tên và tìm tọa độ của các tiêu điểm của chúng

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 70

  Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình Elip có trục lớn là 80 cm và trục nhỏ là 40 cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước là 80 cm x 40 cm, người ta vẽ hình elip đó trên tấm ván ép như hướng dẫn sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 71

  Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8 m, rộng 20 m (hình 16) a) Chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên b) Tính khoảng cách phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5 m đến nóc nhà vòm

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 71

  Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hyperbol có phương trình

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 71

  Một cái cầu có dây cáp treo như hình vẽ parabol, cầu dài 100 m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 30m, thanh ngắn nhất là 6m (hình 18). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu 18m

  Xem lời giải
 • Thử thách trang 73

  Áp dụng tính chất quang học của parabol để giải quyết vẫn đề sau đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo