Quảng cáo
 • Lý thuyết Số gần đúng và sai số

  1. SỐ GẦN ĐÚNG 2. SAI SỐ TUYỆT ĐỐI VÀ SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI 3. SỐ QUY TRÒN

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 105

  Hãy đo chiều dài bàn học bạn đang sử dụng Trong trích đoạn một báo cáo tài chính dưới đây, theo bạn, số nào là số đúng, số nào là số gần đúng?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 105, 106, 107

  Vinh và Hoa đo chiều dài trang bìa của một quyển số (Hình 2). Vinh đọc kết quả là 21 cm. Hãy tính độ dài đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 10 cm và xác định độ chính xác của kết quả tìm được. Một tấm bìa có dạng hình chữ nhật với kích thước được in như trong Hình 3. Vào năm 2015, các nhà khoa học trên thế giới ước lượng độ tuổi của vũ trụ là Hãy ước lượng sai số tương đối trong phép đo tuổi của vũ trụ và thời gian chạy của vận động viên

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 107, 108

  Hãy quy tròn số 5496 đến hàng chục và ước lượng sai số tương đối. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau: Hãy xác định số gần đúng của các số sau với độ chính xác

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 109

  Ở Babylon, một tấm đất sét có niên đại khoảng 1900 – 1600 trước Công nguyên đã ghi lại một phát biểu hình học, trong đó ám chỉ ước lượng số

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 109

  Cho số gần đúng a = 6547 với độ chính xác d = 100 Hãy viết số quy tròn của số a và ước lượng sai số tương đối của số quy tròn đó.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 109

  a) Hãy quy tròn căn 3 đến hàng phần trăm và ước lượng sai số tương đối

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 109

  Hãy viết số quy trong gần đúng trong những trường hợp sau:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 109

  Một tam giác có ba cạnh đo được như sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 109

  Chiếc kim màu đỏ chỉ cân nặng của bác Phúc (Hình 5). Hãy viết cân nặng của bác Phúc dưới dạng số gần đúng với độ chính xác 0,5kg

  Xem lời giải
 • Quảng cáo