Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 6, 7

  Đồ thị của hàm số y= f(x) được biểu diễn trong hình 1 Biểu thức nào sau đây là tam thức bậc hai? Nếu là tam thức bậc hai, hãy xét dấu của nó tại x=1 Tìm biệt thức và nghiệm của các tam thức bậc hai sau:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 8, 9

  Quan sát đồ thị của các hàm số bậc hai trong các hình thức dưới đây. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết: Xét dấu của các tam thức bậc hai sau: trong bài toán khởi động và cho biết ở khoảng cách nào tính từ đầu cầu O thì vòm cầu: cao hơn mặt cầu, thấp hơn mặt cầu

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 1 trang 9

  Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 9

  Xác định giá trị của m để các đa thức sau là tam thức bậc hai

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 10

  Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây, hãy lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai tương ứng

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 10

  Xét dấu của các tam thức bậc hai sau đây:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 10

  Độ cao (tính bằng mét) của một quả bóng so với vành rổ khi bóng di chuyển được x mét theo phương ngang được mô phỏng bằng hàm số

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 10

  Một khung dây thép hình chữ nhật có chiều dài 20 cm và chiều rộng 15 cm được uốn lại thành hình chữ nhật mới có kích thước

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 10

  Chứng minh rằng với mọi số thực m ta luôn có

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 10

  Tìm giá trị của m để

  Xem lời giải
 • Quảng cáo