Quảng cáo
 • Bài 1 trang 126

  Một hằng số quan trọng trong toán học là số e có giá trị gần đúng với 12 chữ số hập phân là 2,718281828459.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 126

  Hãy xác định số quy tròn của a và b.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 126

  Mỗi học sinh lớp 10A đóng góp 2 quyển sách cho thư viện trường. Lớp trưởng thống kê lại số sách mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 126

  Sản lượng nuôi tôm phân theo địa phương của các tỉnh Cà Mau và Tiền Giang được thể hiện ở hai biểu đồ sau (đơn vị: tấn):

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 127

  Bạn Châu cân lần lượt 50 quả vải thiều Thanh Hà được lựa chọn ngẫu nhiên từ vườn nhà mình và được kết quả như sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 127

  Độ tuổi của 22 cầu thủ ở đội hình xuất phát của hai đội bóng đá được ghi lại ở bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 127

  Một cửa hàng bán xe ô tô thay đổi chiến lược kinh doanh vào cuối năm 2019. Số xe của hàng bán được mỗi tháng trong năm 2019 và 2020 được ghi lại ở bảng sau:

  Xem lời giải