Quảng cáo
 • Lý thuyết Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

  Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 112, 113, 114

  Thời gian chạy 100 mét (đơn vị: giây) của các bạn học sinh ở hai nhóm A và B được ghi lại ở bảng sau: Số bàn tháng mà một đội bóng ghi được ở mỗi trận đấu trong một mùa giải được thống kê lại ở bảng sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 114, 115, 116, 117

  Bảng sau thống kê số sách mỗi bạn học sinh Tổ 1 và Tổ 2 đã đọc ở thư viện trường trong một tháng: Hãy tìm trung vị của các số liệu ở Vận dụng 1 và Vận dụng 2. Cân nặng của 20 vận động viên môn vật của một câu lạc bộ được ghi lại ở bảng sau: Hãy tìm tứ phân vị của các mẫu số liệu sau:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 117

  Một cửa hàng kinh doanh hoa thống kê số hoa hồng bán được trong ngày 14 tháng 2 theo loại hoa và thu được bảng tần số sau: Hãy tìm mốt của số liệu điểm kiểm tra các bạn Tổ 1 trong Hoạt động khám phá 1.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 118

  Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 118

  Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau:

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 118

  An lấy ra ngẫu nhiên 3 quả bóng từ một hộp có chứa nhiều bóng xanh và bóng đỏ. An đếm xem có bao nhiêu bóng đỏ trong 3 bóng lấy ra rồi trả bóng lại hộp. An lặp lại phép thử trên 100 lần và ghi lại kết quả ở bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 118

  Trong một cuộc thi nghề, người ta ghi lại thời gian hoàn thành một sản phẩm của một số thí nghiệm ở bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 118

  Bác Dũng và bác Thu ghi lại só điện thoại mà mỗi người gọi mỗi ngày trong 10 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên từ tháng 01/2021 ở bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 119

  Tổng số điểm mà các thành viên đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO) của Việt Nam đặt được trong 20 kì thi được cho ở bảng sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo