Quảng cáo
 • Lý thuyết Giải tam giác và ứng dụng thực tế

  Giải tam giác là tìm số đo các cạnh và các góc chưa biết của tam giác.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 74, 75

  Giải tam giác ABC trong các trường hợp sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 75, 76, 77

  Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc di chuyển với tốc độ 450 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch so với hướng bắc Trên bản đồ địa lí, người ta thường gọi tứ giác với bốn đỉnh lần lượt là các thành phố Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá là tứ giác Long Xuyên.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 77

  Giải tam giác ABC trong các trường hợp sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 77

  Để lắp đường dây diện cao thế từ vị trí A đến vị trí B, do phải tránh một ngọn núi nên người ta phải nối đường dây từ vị trí A đến vị trí C dài 10 km, sau đó nối đường dây từ vị trí C đến vị trí B dài 8km. Góc tạo bởi hai đoạn dây AC và CB là 70. Tính chiều dài tăng thêm vì không thể nối trực tiếp từ A đến B.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 77

  Một người đứng cách thân một các quạt gió 16 m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng 56,5 (Hình 8). Tính khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất. Cho biết khoảng cách từ mắt của người đó đến mặt đất là 1,5m.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 78

  Tính chiều cao AB của một ngọn núi. Biết tại hai điểm C, D cách nhau 1 km trên mặt đất (B, C, D thẳng hàng), người ta nhìn thấy đỉnh A của núi với góc nâng lần lượt là

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 78

  Hai người quan sát khinh khí cầu tại hai địa điểm P và Q nằm ở sườn đồi nghiêng 32 so với phương ngang, cách nhau 60 m (Hình 10). Người quan sát tại P xác định góc nâng của khinh khí cầu là

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 78

  Một người đứng ở trên một tháp truyền hình cao 352 m so với mặt đất, muốn xác định khoảng cách giữa hai cột mốc trên mặt dất bên dưới. Người đó quan sát thấy góc được tạo bởi hai đường ngắm tới hai mốc này là

  Xem lời giải