Quảng cáo
 • Bài 1 trang 36

  Một nhóm tình nguyện viên gồm 4 học sinh lớp 10A, 5 học sinh lớp 10B và 6 học sinh lớp 10C. Để tham gia một công việc tình nguyện, nhóm có bao nhiêu cách cử ra

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 36

  Một khóa số có 3 vòng số (mỗi vòng gồm 10 số, từ 0 đến 9) như hình 1. Người dùng cần đặt mật mã cho khóa là một dãy số có 3 chữ số.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 36

  Từ 6 thẻ số như hình 2, có thể ghép để tạo thành bao nhiêu a) số tự nhiên có 6 chữ số?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 36

  Thực đơn tại một quán cơm văn phòng có 6 món mặn, 5 món rau và 3 món canh. Tại đây, một nhóm khách muốn chọn bữa trưa gồm cơm, 2 món mặn, 2 món rau và 1 món canh. Nhóm khách có bao nhiêu cách chọn?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 36

  Cho 9 điểm nằm trên hai đường thẳng song song như hình 3. Có bao nhiêu tam giác có các đỉnh là ba điểm trong các điểm đã cho?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 36

  Khai triển các biểu thức:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 36

  Hãy khai triển và rút gọn biểu thức

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 33, 34, 35

  Khai triển các biểu thức sau Sử dụng công thức nhị thức Newton, chứng tỏ rằng Trên quầy còn 4 vé xổ số khác nhau. Một khách hàng có bao nhiêu lựa chọn mua một số vé trong các số vé đó? Tính cả trường hợp mua không vé, tức là không mua vé nào.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 26, 27, 28

  Sau giờ thực hành trải nghiệm, ba đội A, B, C bốc thăm để xác định thứ tự trình bày, thuyết minh về sản phẩm của mỗi đội Một nhóm bạn gồm 6 thành viên cùng đi xem phim, đã mua 6 vé có ghế ngồi cùng dãy và kế tiếp nhau (như hình 3). Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho các thành viên của nhóm? Một giải bóng đá có 14 đội bóng tham gia. Có bao nhiêu khả năng về thứ hạng các đội bóng khi mùa giải kết thúc?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 20, 21

  Trong một của hàng bán kem có 5 loại kem que và 4 loại kem ốc quế như hình 1. Hà có 5 cuốn sách khoa học, 4 cuốn sách tiểu thuyết và 3 cuốn truyện tranh (các sách khác nhau từng đôi một)

  Xem lời giải
 • Quảng cáo