Quảng cáo
 • Bài 1 trang 36

  Một nhóm tình nguyện viên gồm 4 học sinh lớp 10A, 5 học sinh lớp 10B và 6 học sinh lớp 10C. Để tham gia một công việc tình nguyện, nhóm có bao nhiêu cách cử ra

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 36

  Một khóa số có 3 vòng số (mỗi vòng gồm 10 số, từ 0 đến 9) như hình 1. Người dùng cần đặt mật mã cho khóa là một dãy số có 3 chữ số.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 36

  Từ 6 thẻ số như hình 2, có thể ghép để tạo thành bao nhiêu a) số tự nhiên có 6 chữ số?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 36

  Thực đơn tại một quán cơm văn phòng có 6 món mặn, 5 món rau và 3 món canh. Tại đây, một nhóm khách muốn chọn bữa trưa gồm cơm, 2 món mặn, 2 món rau và 1 món canh. Nhóm khách có bao nhiêu cách chọn?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 36

  Cho 9 điểm nằm trên hai đường thẳng song song như hình 3. Có bao nhiêu tam giác có các đỉnh là ba điểm trong các điểm đã cho?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 36

  Khai triển các biểu thức:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 36

  Hãy khai triển và rút gọn biểu thức

  Xem chi tiết