Quảng cáo
 • Bài 1 trang 78

  Cho tam giác ABC. Biết a = 49,4;b = 26,4;C = 47'20'.Tính hai góc A, B và cạnh c.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 78

  Cho tam giác ABC. Biết a = 24,b = 13,c = 15. Tính các góc A, B, C

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 78

  Cho tam giác ABC có a = 8,b = 10,c = 13. Tính các góc A, B, C

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 79

  Cho tam giác ABC có A = 120,b = 8,c = 5. Tính: a) Cạnh a và các góc B, C b) Diện tích tam giác ABC c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường cao AH của tam giác.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 79

  Cho hình bình hành ABCD a) Chứng minh b) Cho AB = 4,BC = 5,BD = 7 Tính AC.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 79

  Cho tam giác ABC có a = 15,b = 20,c = 25. a) Tính diện tích tam giác ABC b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 79

  Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 79

  Tính khoảng cách AB giữa hai nóc tòa cao ốc. Cho biết khoảng cách từ hai điểm đó đến một vệ tinh viễn thông lần lượt là 370 km, 350 km và góc nhìn từ vệ tinh đến A và B là

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 79

  Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển (Hình 2). Từ P và Q, người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các góc

  Xem lời giải
 • Bài 10 trang 79

  Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất có khoảng cách AB = 12m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao là h = 1,2m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm

  Xem lời giải
 • Quảng cáo