Quảng cáo
  • Câu hỏi trang 129, 130

    Thực hiện các phép tính sau trên máy tính cầm tay (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân): Kết quả điều tra về số xe máy của mỗi hộ gia đình trong một khu phố được cho bởi bảng tần số sau:

    Xem lời giải
  • Quảng cáo