Quảng cáo
 • Lý thuyết Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

  Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 120, 121, 122

  Thời gian hoàn thành bài chạy 5 km (tính theo phút) của hai nhóm thanh niên được cho ở bảng sau: Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của các mẫu số liệu sau: Dưới đây lfa bảng số liệu thống kê của Biểu đồ nhiệt trung bình các tháng trong 2019 của hai tình Lai Châu và Lâm Đồng (được đề cập đến ở hoạt động khởi động của bài học) Hãy tìm giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu: 37; 12; 3; 9; 10; 9; 12; 3; 10.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 122, 123, 124

  Hai cung thủ A và B đã ghi lại kết quả từng lần bắn của mình ở bảng sau: Bảng dưới đây thống kê tổng số giờ nắng trong năm 2019 theo từng tháng được đo bởi hai trạm quan sát khí tượng đặt ở Tuyên Quang và Cà Mau.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 124

  Hãy chọn ngẫu nhiên trong lớp ra 5 bạn nam và 5 bạn nữ rồi do chiều cao các bạn đó. So sánh xem chiều cao của các bạn năm hay các bạn nữ đồng đều hơn.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 124

  Hãy tìm độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và các giá trị ngoại lệ của các mẫu số liệu sau: a) 6; 8; 3; 4; 5; 6; 7; 2; 4. b) 13; 37; 64; 12; 26; 43; 29; 23.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 125

  Hãy tìm độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của các mẫu số liệu sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 125

  Hãy so sánh số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của ba mẫu só liệu sau:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 125

  Sản lượng lúa các năm từ 2014 đến 2018 của hai tỉnh Thái Bình và Hậu Giang được cho ở bảng sau (đơn vị nghìn tấn):

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 125

  Kết quả điều tra mức lương hằng tháng của một số công nhân của hai nhà máy A và B được cho ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

  Xem lời giải