Quảng cáo
 • Bài 1 trang 102

  Cho 3 vectơ a, b, c đều khác vectơ 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 102

  Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo và AB = a, BC = 3a.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 102

  Cho hình thoi ABCD đi có cạnh bằng a và có góc A bằng 60. Tìm độ dài của các vectơ sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 102

  Cho hình bình hành ABCD hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Vẽ điểm E sao cho

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 103

  Cho a, b là hai vectơ khác vectơ 0. Trong trường hợp nào thì đẳng thức sau đúng?

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 103

  Cho |a +b| = 0. So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ a và b.

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 103

  Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng AB = CD khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 103

  Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 103

  Một chiếc máy bay được biết là đang bay về phía Bắc với tốc độ 45m/s, mặc dù vận tốc của nó so với mặt đất là 38 m/s theo hướng nghiêng một góc 20 về phía tây bắc (hình 2). Tính tốc độ của gió

  Xem lời giải
 • Bài 10 trang 103

  Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tùy ý trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M đến BC, AC, AB.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo