Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 38, 39, 40

  Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M. Xác định tọa độ của vectơ OM Một máy bay đang cất cánh với vận tốc 240 km/h theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 30 (hình 7) a) Tính độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 40, 41

  Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vận tốc v=(10; - 8) (hình 8).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 3 trang 41, 42, 43, 44

  Một trò chơi trên máy tính đang mô phỏng một vùng biển có hai hòn đảo nhỏ có tọa độ Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ ba đỉnh a) Tìm tọa độ trung điểm M của cạnh QS b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác QRS

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 44

  cho các điểm A ,B, C, D có tọa độ lần lượt là 4; -1; -5; 0 a) Vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho lên trên trục đó

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 45

  Tìm tọa độ của các vectơ sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 45

  Cho bốn điểm A(3;5),B(4;0),C(0; - 3),D(2;2). Trong các điểm đã cho, hãy tìm điểm: a) Thuộc trục hoành b) Thuộc trục tung c) Thuộc đường phân giác của góc phần tư thứ nhất

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 45

  Tìm tọa độ a) Điểm H là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox b) Điểm M’ đối xứng với M qua trục Ox c) Điểm K là hình chiếu vuông góc của M trên trục Oy d) Điểm M’’ đối xứng với M qua trục Oy e) Điểm C đối xứng với M qua gốc tọa độ

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 45

  a) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là một hình bình hành b) Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD c) Giải tam giác ABC

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 45

  a) Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác b) Chứng minh rằng trọng tâm của các tam giác ABC và MNP trùng nhau c) Giải tam giác ABC

  Xem lời giải
 • Quảng cáo