Quảng cáo
 • Câu hỏi trang 129, 130

  Thực hiện các phép tính sau trên máy tính cầm tay (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân): Kết quả điều tra về số xe máy của mỗi hộ gia đình trong một khu phố được cho bởi bảng tần số sau:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi trang 133

  Chia lớp theo tổ để phân công làm thống kê như trên đối với điểm kiểm tra môn Toán của lớp và tổng hợp các kết quả trong một văn bản hoặc trang trình chiếu. Làm tương tự với điểm kiểm tra các môn học khác của lớp

  Xem lời giải
 • Quảng cáo