Giải bài 1 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long. Từ hai thùng này, a) có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long. b) có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu và 1 quả thanh long.

Quảng cáo

Đề bài

Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long. Từ hai thùng này,

a) có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long.

b) có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu và 1 quả thanh long.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định cách chọn từng loại quả

Bước 2:      

a) Áp dụng quy tắc cộng

b) Áp dụng quy tắc nhân

Lời giải chi tiết

a) Việc chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long được thực hiện qua 2 phương án

Phương án 1: Chọn một quả dưa hấu, có 6 cách thực hiện

Phương án 2: Chọn một quả thanh long, có 15 cách thực hiện

Áp dụng quy tắc cộng, số cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long là

                             \(6 + 15 = 21\) (cách chọn)

b) Việc chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long được thực hiện qua 2 công đoạn:

Công đoạn 1: Chọn một quả dưa hấu, có 6 cách thực hiện

Công đoạn 2: Chọn một quả thanh long, có 15 cách thực hiện

Áp dụng quy tắc nhân, số cách chọn một quả thanh long và một quả dưa hấu là

                             \(6.15 = 90\) (cách chọn)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close