Giải Hoạt động 3 trang 90 SGK Toán 10 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hãy tự thiết kế một cổng chào hình parabol

Quảng cáo

Đề bài

Thực hành 3 trang 90 SGK Toán 10 tập 2 – CTST

Hãy tự thiết kế một cổng chào hình parabol

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Khởi động phần mềm Geogebra đã cài đặt trên máy tính hoặc truy cập vào trang web https://www.geogebra.org để sử dụng phiên bản online

Bước 2: Mở tính năng thanh trượt, nhập các công thức sau

\(y = a{x^2} + bx + c\) vào vùng nhập lệnh bằng cú pháp y = ax^2 + bx + c

\(\Delta  = {b^2} - 4ac\) vào vùng nhập lệnh bằng cú pháp D =  b^2 – 4ac

Bước 3: Điều chỉnh a, b, c trên thanh trượt cho tới khi được cồng chào như mong muốn

Bước 4: Xác định chiều cao của cổng mong muốn

Lời giải chi tiết

Khởi động phần mềm Geogebra và mở tính năng thanh trượt

Nhập các công thức y = ax^2 + bx + c , D =  b^2 – 4ac vào vùng lệnh

Điều chỉnh các thanh trượt ta có parabol như hình dưới

Ta được hình dạng của cổng chào hình parabol.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close