Giải Hoạt động 1 trang 88 SGK Toán 10 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Vẽ đồ thị các hàm số bậc hai sau:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hành 1 trang 88 SGK Toán 10 tập 2 – CTST

Vẽ đồ thị các hàm số bậc hai sau:

a) \(y =  - {x^2} + 4x - 3\)

b) \(y = {x^2} + 2\)

c) \(y = \frac{1}{2}{x^2} + x + 1\)

d) \(y = {x^2} - 4x + 4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Khởi động phần mềm đã cài đặt hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org để sử dụng phiên bản online

Bước 2: Nhập phương trình bậc hai cần vẽ hình

Lời giải chi tiết

a)

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org để sử dụng phiên bản online

2. Nhập phương trình bậc hai theo cú pháp y=-x^2+4x-3 vào vùng nhập lệnh như hình bên

Ta có ngay parabol trên vùng làm việc như hình dưới:

 

b)

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org để sử dụng phiên bản online

2. Nhập phương trình bậc hai theo cú pháp y=x^2+2 vào vùng nhập lệnh như hình bên

Ta có ngay parabol trên vùng làm việc như hình dưới:

 

c)

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org để sử dụng phiên bản online

2. Nhập phương trình bậc hai theo cú pháp y=1/2x^2+x+1 vào vùng nhập lệnh như hình bên

Ta có ngay parabol trên vùng làm việc như hình dưới:

 

d)

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org để sử dụng phiên bản online

2. Nhập phương trình bậc hai theo cú pháp y=x^2-4x+4 vào vùng nhập lệnh như hình bên

Ta có ngay parabol trên vùng làm việc như hình dưới:

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close