Giải câu 3 trang 63 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 26: a) Em hãy hoàn thành bảng sau: b) Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước, thời kì 2000 - 2010.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Dựa vào bảng 26:

Bảng 26. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ CỦA CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 2000 – 2010 (Đơn vị: tỉ đồng)

a) Em hãy hoàn thành bảng sau:

TỈ TRỌNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC (Đơn vị: %)

b) Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước, thời kì 2000 - 2010.

c) Kết hợp với vốn hiểu biết, ghi dấu (+) vào ô nhận xét đúng về tình hình phát triển công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ, tính toán và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Hoàn thành bảng

TỈ TRỌNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC (Đơn vị: %)

b) Biểu đồ thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước, thời kì 2000 - 2010c) Đánh dấu (+)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Giải câu 2 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy ghi chữ Đ vào ô ý trả lời đúng.

 • Giải câu 1 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng.

 • Giải câu 1 trang 65 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 65 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 9, Cho hình 27: Em hãy thể hiện trên lược đồ: a) Các cảng biển: Cửa Lò, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

 • Giải câu 2 trang 66 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 66 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 66 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng thủy sản khai thác

Gửi bài tập - Có ngay lời giải