Quảng cáo
 • Câu 1 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy ghi chữ Đ vào ô ý trả lời đúng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 26: a) Em hãy hoàn thành bảng sau: b) Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước, thời kì 2000 - 2010.

  Xem lời giải