Giải câu 2 trang 63 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy ghi chữ Đ vào ô ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành nông nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài