Giải câu 2 trang 63 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy ghi chữ Đ vào ô ý trả lời đúng.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Em hãy ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành nông nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Giải câu 3 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 26: a) Em hãy hoàn thành bảng sau: b) Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước, thời kì 2000 - 2010.

 • Giải câu 1 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng.

 • Giải câu 1 trang 65 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 65 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 9, Cho hình 27: Em hãy thể hiện trên lược đồ: a) Các cảng biển: Cửa Lò, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

 • Giải câu 2 trang 66 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 66 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 66 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng thủy sản khai thác

Gửi bài tập - Có ngay lời giải