Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 19 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 19 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Nước ta bắt đầu công cuộc Đổi mới nền kinh tế từ năm 2. Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế

 • pic

  Câu 2 trang 20 SBT địa 9

  Cho biết cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 20 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 20 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 4 trang 20 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 20 SBT địa 9, Dựa vào hình 6.2. Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm, tr. 21 SGK, hãy:

 • pic

  Câu 5 trang 21 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 21 SBT địa 9, Cho bảng 6: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010. b) Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta.

Gửi bài