Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 53 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 53 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực

 • pic

  Câu 2 trang 54 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 54 sách bài tập Địa lí 9, Nối các ý cột A với các ý cột B

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 55 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 55 sách bài tập Địa lí 9, Ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

 • pic

  Câu 4 trang 55 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 55 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy nối ô chữ số (1) và ô chữ số (2) với những ô chữ thích hợp

Gửi bài