Giải câu 2 trang 54 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 54 sách bài tập Địa lí 9, Nối các ý cột A với các ý cột B

Quảng cáo

Đề bài

Nối các ý cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng về ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới việc đảm bảo lương thực của vùng đồng bằng sông Hồng 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành nông nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài