Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 72 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 72 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy cho biết cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống.

 • pic

  Câu 2 trang 72 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 9, Nền nông nghiệp của nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng được phát triển dựa trên những thuận lợi nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 72 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 72 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, thời kì 1985 -2010

Gửi bài