Giải câu 1 trang 53 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 53 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 22.

Bảng 22. TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, THỜI KÌ 1995 - 2007

(Đơn vị: %)

Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng, thời kì 1995 - 2007

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết


Biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thời kì 1995-2007

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài