Quảng cáo
 • Câu 1 trang 69 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 69 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 29.1. Biểu đồ tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước, tr. 106 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào ô những nhận xét đúng.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 70 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 70 sách bài tập Địa lí 9, Nối chữ ở cột A với những chữ thích hợp ở cột B sao cho phù hợp

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 70 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 70 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1995 - 2007.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 71 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 71 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên

  Xem lời giải