Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 65 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 9, Cho hình 27: Em hãy thể hiện trên lược đồ: a) Các cảng biển: Cửa Lò, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

 • pic

  Câu 2 trang 66 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 66 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng thủy sản khai thác

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 66 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 9, Ghi chữ Đ vào ô ở trước ý trả lời đúng.

Gửi bài