Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 89 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 89 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải trong sơ đồ

 • pic

  Câu 2 trang 90 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 90 sách bài tập Địa lí 9, Đường bờ biển và diện tích vùng biển nước ta là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 91 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 91 sách bài tập Địa lí 9, em hãy hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 4 trang 91 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 91 sách bài tập Địa lí 9, Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:

Gửi bài