Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 19 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 19 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Nước ta bắt đầu công cuộc Đổi mới nền kinh tế từ năm 2. Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế

 • pic

  Câu 2 trang 20 SBT địa 9

  Cho biết cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 20 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 20 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 4 trang 20 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 20 SBT địa 9, Dựa vào hình 6.2. Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm, tr. 21 SGK, hãy:

 • pic

  Câu 5 trang 21 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 21 SBT địa 9, Cho bảng 6: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010. b) Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta.

 • pic

  Câu 1 trang 21 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 21 SBT địa 9, a) Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho đúng b) Điền nội dung thích hợp vào ô trống, nối ý ở cột A với ý ở cột B và C sao cho hợp lí

 • pic

  Câu 2 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 22 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 3 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 22 SBT địa 9, Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

 • pic

  Câu 4 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 22 SBT địa 9, Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

 • pic

  Câu 1 trang 23 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 23 SBT địa 9, a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là b) Các cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là c) Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đang thay đổi theo hướng

 • Quảng cáo

Gửi bài