Quảng cáo
 • Câu 1 trang 19 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 19 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Nước ta bắt đầu công cuộc Đổi mới nền kinh tế từ năm 2. Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 20 SBT địa 9

  Cho biết cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 20 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 20 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 20 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 20 SBT địa 9, Dựa vào hình 6.2. Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm, tr. 21 SGK, hãy:

  Xem lời giải
 • Câu 5 trang 21 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 21 SBT địa 9, Cho bảng 6: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010. b) Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta.

  Xem lời giải
 • Câu 1 trang 21 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 21 SBT địa 9, a) Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho đúng b) Điền nội dung thích hợp vào ô trống, nối ý ở cột A với ý ở cột B và C sao cho hợp lí

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 22 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 22 SBT địa 9, Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 22 SBT địa 9, Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

  Xem lời giải
 • Câu 1 trang 23 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 23 SBT địa 9, a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là b) Các cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là c) Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đang thay đổi theo hướng

  Xem lời giải
 • Quảng cáo