Quảng cáo
 • Câu 1 trang 34 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 34 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất mang tính quyết định sự phát triển và phân bố của hầu hết các ngành dịch vụ (trừ du lịch) là:

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 34 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 34 SBT địa 9, Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại được coi là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 35 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 35 SBT địa 9, Trong cơ cấu GDP của nước ta năm 2010, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 20,58 %, công nghiệp - xây dựng chiếm 41,64 %, dịch vụ chiếm 37,78 %. a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta, năm 2010. b) Nhận xét về sự đóng góp của ngành dịch vụ trong GDP nước ta.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 35 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 35 SBT địa 9, Cho các ngành dịch vụ sau: Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, sửa chữa, dịch vụ cá nhân công cộng, giao thông vận tải, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo hiểm, quản lí Nhà nước, bưu chính - viễn thông, tư vấn. Hãy xếp các ngành dịch vụ đã cho vào bảng sau sao cho đúng.

  Xem lời giải