Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 21 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 21 SBT địa 9, a) Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho đúng b) Điền nội dung thích hợp vào ô trống, nối ý ở cột A với ý ở cột B và C sao cho hợp lí

 • pic

  Câu 2 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 22 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 22 SBT địa 9, Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

 • pic

  Câu 4 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 22 SBT địa 9, Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Gửi bài