Quảng cáo
 • Câu 1 trang 32 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 32 SBT địa 9, Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 32 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 32 SBT địa 9, Nối tên nhà máy thủy điện ở cột A với tỉnh ở cột B sao cho đúng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 32 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 32 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao ở nước ta là

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 32 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 32 SBT địa 9, Dựa vào hình 12.1 SGK. Biểu đồ tỉ trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, năm 2002 a) Hoàn thành bảng sau: b) Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao ở nước ta?

  Xem lời giải
 • Câu 5 trang 33 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 33 SBT địa 9, Hoàn thành bảng sau:

  Xem lời giải
 • Câu 6 trang 34 SBT địa 9

  Giải câu 6 trang 34 SBT địa 9, Dựa vào hình 12.3. Lược đồ các trung tâm công nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2002, tr. 45 SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam (trang Công nghiệp chung), hãy hoàn thiện bảng sau:

  Xem lời giải