Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 56 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 56 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng chú giải.

 • pic

  Câu 2 trang 56 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 56 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh kinh tế của tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 57 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 57 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B sao cho đúng.

 • pic

  Câu 4 trang 57 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 57 sách bài tập Địa lí 9, Dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện tự nhiên của Bắc Trung Bộ?

 • pic

  Câu 5 trang 58 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 58 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về tự nhiên của Bắc Trung Bộ

Gửi bài